2013 Årsmøte Styremøter

Referat fra årsmøtet 2013

Årsmøte mandag 25. november 2013Sted: Norsk Kennel Klubs møtelokaler

Nils Hansens vei 20, Bryn, Oslo (klikk på adresse for å åpne i kart)

Innkalling til årsmøtet

med årsberetning, valg m.m.
(Publisert og sendt ut pr. post 4.11.13)

Regnskap og revisjonsberetning

Referater fra styremøter 2013

Nr. 1 - 8. januar

Nr. 2 - 12. mars

Nr. 3 - 7. mai

Nr. 4 - 10. september

Nr. 5 - 30. oktober

 

 

(+47) 97 47 49 44