2014 Årsmøte Styremøter

Årsmøte onsdag 26. november 2014

REFERAT 

INNKALLING / ÅRSBERETNING

MED STEMMESEDLER

Revisjonsberetning

Kartlenke: goo.gl/maps/zNXTI

Alle medlemmer i rasegruppen har stemmerett!

Nytt styre etter årsmøtet 26. november 2014


Reidar Førre Larsen (leder)

Helene Amlie

Vivi Christiansen

Liv Berit Gundersgaard

Torgunn Haug

Oddbjørn Sæther

Magne Hovde

Kristin Zahl Eriksen (vara)

Referat fra årsmøte 2014

Innkalling / årsberetning

Revisjonsberetning

Referater fra styremøter 2014

Nr. 1 - 20. januar

Nr. 2 - 4. mars

Nr. 3 - 1. april

Nr. 4 - 22. mai

Nr. 5 - 25. september

Nr. 6 - 27. oktober

 

(+47) 97 47 49 44