2017 Årsmøte

Årsmøte 2017

INNKALLING ÅRSMØTE - Norsk Terrierklub, Rasegruppe Airedale Terrier

Sted:   NKKs møtelokale på Bryn, Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo 

Tid:      mandag 20. november 2017 kl. 19.00

 

DAGSORDEN FOR MØTET

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere

3. Årsberetning

4. Regnskap med revisors beretning  /Userfiles/Sites/files/Regnskap%202016_2017%20underskriftsversjon(1).pdf 

5. Planer for aktiviteter

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer

7. Saker/forslag fra styret

8. Valg

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!

 

Se fullstendig innkalling og årsberetning herInnkalling og årsberetning 01.10.16-30.09.17

 

Referater fra styremøter 2017

Nr. 1 - 11. januar 2017

Nr. 2 - 14. mars 2017

Nr. 3 - 06.06. 2017

Nr. 4 - 23.08.2017

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44