2018 Årsmøte

Vi gjør oppmerksom på at det IKKE er anledning til å ta med hund inn på Café Aasen.

 

-->  LENKE TIL FULLSTENDIG INNKALLING OG ÅRSBERETNING

--> LENKE TIL REGNSKAP

--> Lenke til revisors beretning

Lenke til referat Årsmøte 2018 /Userfiles/Sites/files/ref_%c3%a5rsm%c3%b8te2018.pdf

INNKALLING og ÅRSBERETNING ÅRSMØTE

Norsk Terrierklub Rasegruppe Airedale Terrier

Cafe Aasen, Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo (Sagene)

Tirsdag 20. november 2018 kl. 19.00

DAGSORDEN FOR MØTET

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere

3. Årsberetning

4. Regnskap med revisors beretning

5. Planer for aktiviteter

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer

7. Saker/forslag fra styret

8. Valg

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no

Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!

 

(+47) 97 47 49 44