2019 Årsmøte

Nytt styre 2019/2020:

Leder: Torgunn Haug 1 år

Nestleder: Kristin Habberstad 2 år

Kasserer: Marianne Billington 1 år

Styremedlemmer: Kate F Stenerud 1 år, Karl Otto Ellefsen 2 år, Linda G Bakken 2 år

Varamedlemmer: Ole Tom Hovind 1 år

Valgkomite: Marte O Hermanrud 1år, Halvor Sigfridstad 2 år, Oddbjørn Sæther 3 år

Revisor: Bjørn Kristiansen 1 år

 

Protokoll fra Årsmøtet: /Userfiles/Sites/files/ATK%20protokoll%20%c3%85rsm%c3%b8te%2026_11%202019.pdf

 

*************************************************************

 

INNKALLING og ÅRSBERETNING ÅRSMØTE

Norsk Terrierklub Rasegruppe Airedale Terrier

Tid: tirsdag 26.11. kl 18:30.

Sted: NKK sine lokaler i Oslo, Nordåsveien 5, 1251 Oslo

 

DAGSORDEN FOR MØTET

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere

3. Årsberetning (se link nedenfor)

4. Regnskap med revisors beretning (se link nedenfor)

5. Planer for aktiviteter

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer

7. Saker/forslag fra styret

8. Valg (se link nedenfor)

 

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på rasegruppens hjemmeside.

Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med gevinst til lotteriet!

 

Sak 4 regnskap

Sak 4 Revisors beretning

 

Sak 8 Valg, innstilling fra valgkomiteen. 

Utdrag fra Norsk Terrier Klubs lover:

 § 9-6 Årsmøtets oppgaver

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg, unntatt når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

 

Årsberetning, styrets beretning for året 01.10.18-01.10.19

* under d) aktiviteter feil årstall, riktig er 01.10 2018- 30.09.2019

 

a) Styret og tillitsvalgte

Etter valget på årsmøtet 2018 har styret bestått av:

Leder: Torgunn Haug 

Nestleder: Kristin Habberstad

Kasserer: Marianne Billington

Styremedlemmer: Camilla Haugsand, Richard Stenquist, Geir Stuldalen

Varamedlemmer: Aud Jakobsen, Geir Østlie

Valgkomite: Helene Amlie (leder), Marte Hermanrud, Halvor Sigfridstad

Revisor: Bjørn Kristiansen

 

(+47) 97 47 49 44