2020 Årsmøte

Årsberetning Airedale Terrier Rasegruppe 2020

På grunn av koronapandemien og smittevern har styret i rasegruppen besluttet å ikke avholde Årsmøte i år. Vi har som vanlig ført regnskap som er godkjent av vår revisor samt ordnet Årsberetning. Årsberetning og regnskap har vært publisert på hjemmesiden vår siden 10. november til godkjenning/kommentarer fra medlemmene og publiseres nå som godkjent av styret.

3. Årsberetning – styrets beretning for driftsåret 1.10.19 -30.9.20

a) Styret og tillitsvalgte

Etter valget på årsmøtet 26. november 2019 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Torgunn Haug (1 år)

Nestleder: Kristin Habberstad (2 år)

Kasserer: Marianne Billington (1 år)

Styremedlem: Linda Bakken (2 år)

Styremedlem: Karl Otto Ellefsen (2 år)

Styremedlem: Kate F Stenerud (1 år)

Vararepresentant: Ole Tom Hovind (1 år)

Valgkomité: Marte Hermanrud (1 år), Halvor Sigfridstad (2 år) Oddbjørn Sæther (3 år)

Revisor: Bjørn Kristiansen (1 år)

 

b) Medlemstall

Pr. 1.10.2019 var det 106 fullt betalende NTK-medlemmer tilsluttet rasegruppen, en økning på 9 siden forrige årsmøte.

 

c) Møtevirksomhet

Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter i tillegg til årsmøtet 20.11.19 i driftsåret 01.10.19 – 30.09.20

Det har også vært hyppig dialog mellom styremedlemmene på bl.a. mail og chat og under aktiviteter og samlinger.

 

d) Aktiviteter

Rasegruppen har gjennomført følgende i driftsåret 1.10.18-30.9.19:

 

November 2019 rasestand Dogs4All, Lillestrøm

Juni: Trimmekurs Jessheim

Juni: Terriertur Drammen, Stavanger, Bergen, Stjørdal

August 2020: Open Show Airedale Terrier, Drammen hundepark

 

Både våren 2020 og høsten 2020 har flere planlagte trimmekurs blitt kansellert pga smittevern. Vi håper 2021 blir et bedre år!

 

e) Redaksjonell virksomhet / kommunikasjon

Rasegruppen har bidratt med 3-4 sider i hver utgave av Terrierbladet. Det oppfordres stadig til flere bidrag fra medlemmer i form av bilder og/eller tekst. Hjemmesiden på www.norskterrierklub.no har vært oppdatert med aktuell informasjon rundt aktiviteter o.l. Rasegruppen har også en informasjonsside på Facebook. Trykt direktekommunikasjon brukes unntaksvis til invitasjoner.

 

f) Rasekontakt (tidligere valpekontakt)

Leder i rasegruppen Torgunn Haug står som kontaktperson i forhold til informasjon om valpekull og eventuelt behov for hjelp rundt omplassering av Airedale Terrier.

4. Regnskap

Godkjent regnskap fra styret og revisor er lagt ut på klubbens hjemmeside. Det totale regnskapet kan sendes på e-post på forespørsel til styrets e-post adresse. 

 

5. Planer for aktiviteter 1.10.20-30.9.21, med forbehold:

 

Pr i dag er smittesituasjonen ganske uoversiktelig men vi håper å kunne avholde både trimmekurs og Open Show i 2021. Alle aktiviteter blir publisert på hjemmesiden og facebooksiden.

 

8. Valg (utgår)

Nytt styre 2020-2021

Det blir ikke noe valg av nye medlemmer til styret i år iom Årsmøtet er avlyst. Endringer i styret etter 01.12.20 er at styremedlem/kasserer Marianne Billington trer ut og varamedlem Ole Tom Hovind trer inn som styremedlem. Styremedlem Kate F Stenerud overtar som kasserer. Styret fortsetter 1 år til med 6 medlemmer uten vararepresentant.

Leder: Torgunn Haug (1 år)

Nestleder: Kristin Habberstad (2 år)

Kasserer: Kate F Stenerud (1 år)

Styremedlem: Linda Bakken (2 år)

Styremedlem: Karl Otto Ellefsen (2 år)

Styremedlem: Ole Tom Hovind (1 år)

Vararepresentant: ingen

Valgkomité: Marte Hermanrud (1 år), Halvor Sigfridstad (2 år) Oddbjørn Sæther (3 år)

Revisor: Bjørn Kristiansen (1 år)

 

Skatval, 01.12.2020

For styret i Airedale Terrier rasegruppe,

Torgunn Haug, leder 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44