Fritak fra fullcertordningen for klubbens raser

NKKs Særkomite for utstilling vedtok 3.10.18  å gi NTK fritak fra fullcertordningen for sine raser. På årets generalforsamling ble det vedtatt at NTKs raser vil fritas fra fullcertordningen og dette er nå godkjent fra NKKs side. Dette betyr at fra 2019 vil det ikke lenger være mulig å være «fullcertet» for  klubbens raser. Fritak fra fullcertordningen for klubbens raser gjøres gjeldende fra 1.1.2019 og i minst tre år fremover. Ev. opphør av fritaket må vedtas på klubbens årsmøte, men vil ikke kunne iverksettes før tidligst 1.1.2022.

Publisert: 04/12/18 Oppdatert: 04/12/18

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44