img

Støtt NKK

Koronakrisen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler hundens og hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisa­ sjon og får ingen statsstøtte. Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.

Publisert: 04/05/21 Oppdatert: 09/06/21

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44