Info fra styret

Airedale rasegruppe skal ha stand på utstillingen Dogs4All på Lillestrøm 16-17-18. november. Vi håper på besøk på standen av mange medlemmer! Airedale Terrier er også representert i raseparaden. Kom å opplev Dogs4All - en magisk hundehelg!

 

Årsmøte i Airedale rasegruppe er berammet til tirsdag 20. November. Innkalling i lenken nedenfor.

 

Lenke til fullstendig innkalling og årsberetning:  Innkalling Årsmøte og årsberetning 2018.

 

INNKALLING og ÅRSBERETNING ÅRSMØTE

Norsk Terrierklub Rasegruppe Airedale Terrier

Cafe Aasen, Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Tirsdag 20. november 2018 kl. 19.00

DAGSORDEN FOR MØTET

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere

3. Årsberetning

4. Regnskap med revisors beretning

5. Planer for aktiviteter

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer

7. Saker/forslag fra styret

8. Valg

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no

Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44