Info fra styret

 

Ekstraordinært Årsmøte i Airedale rasegruppe er berammet til tirsdag 18. januar. Fullstendig innkalling kommer innen 3 uker før møtet.

 

INNKALLING og ÅRSBERETNING ÅRSMØTE

Norsk Terrierklub Rasegruppe Airedale Terrier

Tirsdag 18. januar 2022 kl. 19.00

Sted: Quality Hotel Olavsgård

DAGSORDEN FOR MØTET

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt 3 stemmetellere

3. Årsberetning

4. Regnskap med revisors beretning

5. Planer for aktiviteter

6. Saker/forslag fremmet av medlemmer

7. Saker/forslag fra styret

8. Valg

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Innkalling, årsberetning, regnskap og forslag til kandidater ved valgene er publisert 3 uker før årsmøtet på rasegruppens hjemmeside på www.norskterrierklub.no

Etter årsmøtet blir det enkel servering og loddsalg. Ta gjerne med premier!

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44