Årets Airedale Terrier: Allround - Bruks - Utstilling, utregning

Regler årets allround-Airedale terrier

  • Kun offisielle konkurranser i Norge teller + Airedale Open Show

  • Poengberegningssystemet vil premiere de ekvipasjene som tar seg høyere opp i klassene og gir ett mer enhetlig system for de ulike konkurransegrenene. Kun de tre beste konkurranseresultat gjelder.

 

Send alle resultat + registreringsnummer på hunden til: airedale@norskterrierklub.no innen 01.02.2020

 

Utregning:

  • Minst tre resultater fra ulike grener, hvor ett må være fra utstilling.
  • Poengberegningen for utstilling gjelder bare om man konkurrerer for å bli årets allroundairedale. For årets utstillingsairedale gjelder tidligere regler.
  • Det beste resultatet fra de ulike grenene regnes, summen legges sammen og hunden med høyest poengsum blir årets allround-airedale. I konkurransen for å bli årets allround-airedale kommer de ulike bruksgrenene til å regnes hver for seg.

Poeng fra utstilling er hhv: Good 1 p, Very Good 2 p, Exellent 3 p, CK 4 p.

 

--->   Utregning for Årets Bruks-Airedale Terrier finner du i lenken her.

 

 

Utregning årets utstillings-Airedale Terrier (vedtatt ny utregning pr 01.01.2019):

BIR = 10 poeng pluss 1 poeng for hver slåtte hund i rasen

BIM = 10 poeng pluss 1 poeng for hver slåtte hund av samme kjønn

2 BHK/BTK = 8 poeng pluss 1 poeng for hver slåtte hund av samme kjønn

3 BHK/BTK = 6 poeng pluss 1 poeng for hver slåtte hund av samme kjønn

4 BHK/BTK = 4 poeng pluss 1 poeng for hver slåtte hund av samme kjønn

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44