Årets Airedale Terrier: Allround - Bruks - Utstilling

Regler årets allround-Airedale terrier

  • Kun offisielle konkurranser i Norge teller + Airedale Open Show

  • Poengberegningssystemet vil premiere de ekvipasjene som tar seg høyere opp i klassene og gir ett mer enhetlig system for de ulike konkurransegrenene. Kun de tre beste konkurranseresultat gjelder.

 

Send alle resultat + registreringsnummer på hunden til: airedale@norskterrierklub.no innen 01.02.2019

 

Utregning:

  • Minst tre resultater fra ulike grener, hvor ett må være fra utstilling.
  • Poengberegningen for utstilling gjelder bare om man konkurrerer for å bli årets allroundairedale. For årets utstillingsairedale gjelder tidligere regler.
  • Det beste resultatet fra de ulike grenene regnes, summen legges sammen og hunden med høyest poengsum blir årets allround-airedale. I konkurransen for å bli årets allround-airedale kommer de ulike bruksgrenene til å regnes hver for seg.

Poeng fra utstilling er hhv: Good 1 p, Very Good 2 p, Exellent 3 p, CK 4 p.

 

--->   Utregning for Årets Bruks-Airedale Terrier finner du i lenken her.

 

 

Utregning årets utstillings-Airedale Terrier:

BIR                     10 poeng + 1 poeng for hver slåtte hund av begge kjønn

BIM                      8 poeng + 1 poeng for hver slåtte hund av samme kjønn

2 BHK/BTK         6 poeng + 1 poeng pr. slåtte hund av samme kjønn              

3 BHK/BTK         4 poeng + 1 poeng pr. slåtte hund av samme kjønn              

4 BHK/BTK         2 poeng + 1 poeng pr. slåtte hund av samme kjønn  

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44