Tillitsvalgte

Airedale Terrier Rasegruppens styre

Felles epost-adresse: airedale@norskterrierklub.no

Postadresse leder Torgunn Haug

Rykkjasvegen 206, 7510 Skatval

Kontonr ATK: DNBNOR 1503 17 00733

 

Leder:

Torgunn Haug tlf 41502273

Styremedlemmer:

Geir Stuldalen tlf 930 68 857

Camilla Haugsand tlf 454 44 454

Marianne Billington tlf 456 04 640

Kristin Habberstad tlf 93496825

Richard Stenquist tlf

Varamedlem:

Aud Jacobsen, 950 24 302

Geir Østlie tlf 90564803

 
Øvrige  funksjoner

Revisor:  Bjørn Kristiansen

 

Valgkomité:

Helene Amlie - 951 00 299

Marte Hermanrud - 419 28 360

Halvor Sigfridstad - 90141779

 

Omplassering hund og informasjon om valpekull:

Kontakt leder Torgunn Haug - 415 02 273 - torgunn.haug@gmail.com

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44