Tillitsvalgte i rasegruppen

Airedale Terrier Rasegruppens styre

Felles epost-adresse: airedale@norskterrierklub.no

Kontonr Airedale Terrier rasegruppe: DNBNOR 1503 17 00733

Vipps: RG Airedale #110240

Leder: 
Linda Galaasen Bakken, linda.g.bakken@gmail.com, 976 88 466

Nestleder: 
Helene Amlie, helene.amlie@gmail.com, 951 00 299

Kasserer:
Maria Kildebo, maria-kildebo@hotmail.com, 920 28 722

Øvrige styremedlemmer

Wenche Wallgren, wenche wallgren@gmail.com, 906 77 263

Line Sandli: line.sandli@gmail.com, 413 06 032

Yelena Saldina: saldina@online.no, 450 66 365

Vararepresentant: 
Bjørn Kalvåg, bjorn.kalvag@gmail.com, 960 42 422

Andre funksjoner

Revisor: Bjørn Kristiansen

Valgkomité:

Aud Jacobsen (leder) 950 24 302, Geir Stuldalen, Torgunn Haug

 

 

(+47) 97 47 49 44