Tillitsvalgte

Airedale Terrier Rasegruppens styre

Felles epost-adresse: airedale@norskterrierklub.no

Postadresse leder

Torgunn Haug

Rykkjasvegen 206, 7510 Skatval

 

Kontonr Airedale Terrier rasegruppe: DNBNOR 1503 17 00733

 

Leder:

Torgunn Haug tlf 41502273

Styremedlemmer:

 

Kristin Habberstad

Linda Galåsen Bakken

Kate Furuhovden Stenerud

Karl Otto Ellefsen

Ole Tom Hovind

 

Varamedlem 

 

 
Øvrige  funksjoner

Revisor:  Bjørn Kristiansen

 

Valgkomité:

Leder: Marte Hermanrud - 419 28 360

 

Omplassering hund og informasjon om valpekull:

Kontakt leder Torgunn Haug - 415 02 273 - torgunn.haug@gmail.com

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44