Rasens historie

Litt historikk om rasen:
Den Amerikanske Staffordshire Terrieren stammer fra kryssinger mellom den originale bulldoggen og en eller flere type terriere som eksisterte på de britiske øyer tidlig på 1800-tallet. Under den store emigrasjonen mot slutten av 1800-tallet ble hunder av denne typen brakt med til USA. Her kom de til å gå under mange navn som Yankee Terrier, half & half, Bulldog og mange flere. Hundetypens offisielle rasenavn ble American Pit Bull Terrier og den første ble registrert i United Kennel Klubb i 1898. De ble fort populære pga. sin allsidighet. Dette gjorde at de ble viktige medhjelpere for bøndene og nybyggerne som "skapte" USA. De ble brukt til å gjete og forsvare husdyrene, til jakt på bjørn og annet storvilt, til vakt og selskapshunder. Noen av rasens forfedre ble også brukt i datidens populære hundekamper. Men i motsetning til hva dagens mytehistorier om rasen gjerne forteller, er det kun en liten prosent av rasens forfedre som noen gang har blitt avlet og brukt i slike grusomme blodsporter. I 1936 fikk noen pitbull entusiaster endelig rasen anerkjent av the American Kennel Club. Ca. 50 Pitbuller ble plukket ut etter strenge kriterier på gemytt og ekstriør og registrert under rasenavnet Staffordshire Terrier. Dette navnet i 1974 forandret til American Staffordshire Terrier, for å unngå forveksling med den engelske slektningen Staffordshire Bull Terrieren. Så i 1936 startet altså utviklingen av den moderne Amerikanske Staffordshire Terrieren vi kjenner i dag som en lojal, modig og menneskekjær familie-, utstillings- og allsidig brukshund.

Rasen ble forbudt ved forskrift 20. August 2004. Forbudet ble utelukkende basert på at Amstaffen lignet på den allerede tidligere forbudte blandingsrasen Pitbull terrier. Ingen dokumentasjon eller bitt statistikker verden rundt, viser at Amstaffen er noen farligere enn en hvilken som helst annen hunderase. At rasen ble forbud har ikke gjort Norge til et tryggere land i forhold til hundehold, snarere tvert i mot. Dette har bare skjøvet hundeeierproblematikken ennå lenger under teppet. Ingen hund er født som kamphund, og ingen hund er født farlig. Vi håper en dag at samfunnet forstår at problemet ikke ligger hos hunden, men hos eieren! Flere land i Europa har nå forstått at hunderaseforbud ikke hjelper og velger nå å legge mer ansvar der det skal være, nettopp på hundeeieren!

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44