Oppdrettere

Oppdrettere av australsk terrier


Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Australsk terrier

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

 

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst Excellent JK/UAK/AK på offisiell utstilling.

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Alvolin
Lene W. Antonsen
Postboks 51, 7631 Åsen
Tlf.: 91695312

 
 
 

 

 
 
 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44