Valper

 

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Australsk terrier

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst Excellent JK/UAK/AK på offisiell utstilling.

Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Ingen valpekull for øyeblikket. Ta kontakt med valpeformidler om du er interessert i valp.

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44