Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub


Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for Bedlington  terrier.
For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges https://norskterrierklub.no/ras/

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst Excellent m/CK på offisiell utstilling. 

- Helsekrav:

  • Begge foreldre skal være testet for DNA markører av sykdommen Coppertoxicose. Prøven skal tas av veterinær av microchip-sjekket hund og veterinær sender til godkjent laboratorie.
  • Øyensykdommer er heldigvis ikke utbredt i rasen, men av preventive hensyn bør oppdrettere ta stikkprøver.

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge

NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet og valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere.

Oppdrettere: 

Kennel Blue Light

Eva Oldemark

Mokalenga 10, 2240 MAGNOR

Tlf: 45692890

E-post: Kennel_blue_light_63@yahoo.no 

Kennel Symretoppen
Gro Østmoe Granholt
Symrevegen 2, 1406 Ski
Tlf: 90757558
E-post: geigranh@online

Velkommen til ny, norsk oppdretter 2024:

Kennel Top Crystal

Siri Ann Vatland

Nordsjøveien 3, 4352 Klepp

Tlf: 908 64 913

topcrystal.no 

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

 

(+47) 97 47 49 44