Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub
 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge
NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet og valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere.

Oppdrettere: 

Kennel Blue Light
Eva Oldemark 
Mokalenga 10, 2240 Magnor
Tlf: 62837221/98659641
E-post: kennel_blue_light_63@yahoo.no

 

Kennel Symretoppen
Gro Østmoe Granholt
Symrevegen 2, 1406 Ski
Tlf: 90757558
E-post: geigranh@online

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44