Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. 

For å få registrert valper i Norsk Kennel Klub, må oppdretteren følge 
NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen krav til å få lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!  

 

Anne Marit og Morten Heggvik
Vigdalsvegen 3197350 Buvika
Telefonnummer: 99734511
E-post adresse: maje_64@hotmail.com 
Hjemmeside adresse: https://www.facebook.com/kennel.funkyforyou

Kennel Golden Dreampaws 
Asta Jonkuviene 
Sævråsvegen 74, 5955 Lindås
Telefonnummer: 48073067
E-post adresse: asta.888@hotmail.com 
 

Kennel Sonata Di Luna
Jelena Zozulia
Hytteveien 11. Vestby, 1542 VESTBY
Telefonnummer: 96738311
E-post: 
jelenazozulia@gmail.com
Hjemmesidehttp://www.sonatadiluna.no

Kennel Starcaps 
Tua Stiernudde
Langhus,

Telefonnummer: 90671252
E-post:
 starcaps@online.no
Hjemmesidehttps://www.kennelstarcaps.com 

 

 


 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

 

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44