Terrier Brasileiro

                                                    

 

Raserepresentant:

Elin Lockert Wiggen  
Tlf. 98098448. 
brasiliansk@norskterrierklub.no

 

RASEBESKRIVELSE FOR TERRIER BRASILEIRO (Brasiliansk terrier) 

For de som er mer interessert finnes link til en Breed spesific education nederst på siden her.

 

Opprinnelsesland/ hjemland: Brasil

Bruksområde: Jakt hund for småvilt, vakthund og selskapshund.

Kort historikk: På 1800- og tidlig 1900-tallet studerte mange unge fra Brasil ved europeiske universitet, særlig i Frankrike og England. De kom ofte tilbake som gifte og konene hadde med seg små hunder av terriertype. De unge vendte tilbake til gårdene de kom fra og de små hundene tilpasset seg livet på gården og krysset seg med lokale hunder. Sånn vokste en ny type fram og fenotypen ble fastlagt i noen få generasjoner. Med utviklingen av større byer som tiltrakk seg folk fra gårdene måtte den lille hunden tilpasse seg nok et miljøskifte.

Helhetsinntrykk: Middels stor, slank, velbalansert, med stram, men ikke særlig kraftig bygning. Kvadratisk kropp med buede linjer.

Proporsjoner: Kvadratisk; lengden fra skulder til sittebensknuten er omtrent den samme som mankehøyden.

Adferd/ temperament: Rastløs, våken, aktiv og intens, vennlig og snill mot venner, mistenksom overfor fremmede.

Hode: Trekantet sett ovenfra, bredt ved ansatsen, ørene godt fra hverandre, smalner tydelig fra øye til snutespiss. Sett i profil stiger overlinjen lett fra snutespissen til stoppet, for det meste mellom øyene og forsetter til nakkeknølen med lett bue.

Skalle: Avrundet med moderat flat skalle. Sidene skrår mot øynene. Avstanden fra ytre øyekrok til øreansats er den samme som avstanden mellom de to ytre øyekroker. Godt utviklet midtlinje

Stopp: Tydelig.

Ansiktsregion:

Nesebrusk: Moderat stor, mørk farge iht. pelsfargen. Godt åpne nesebor.

Snuteparti: Sett ovenfra danner den en trekant med to like lange sider, målt fra ytre øyekrok til nesebrusktippen. Kraftig. Godt utmeislet under øyene med skrånende snuteparti, noe som understreker stoppet.

Lepper: Tørre og stramme, overleppen dekker så vidt underleppen, slik at tennene dekkes og munnen kan lukkes helt.

Kinn: Tørre, godt utviklede.

Kjever/tenner: Komplett saksebitt, regelmessig plassert, godt utviklede.

Øyne: Plassert halvveis mellom nakkeknølen og snutespissen med god innbyrdes avstand. Avstanden mellom ytre øyekrok er lik avstanden fra ytre øyekrok til snutespissen. Foroverrettete, moderat fremtredende, store med lett utviklede øyenbrynsbuer. Runde, godt åpne, livlige med våkent uttrykk. Så mørke som mulig iht. pelsfargen. Hunder med blå pelsfarge har blå-grå øyne, de brune har brune, grønne eller blå øyne og isabellafargede, i tillegg til brune, kan også ha ravfargede øyne, fra lyse til mørke.

Ører: Ansatt på siden, på linje med øynene, med god avstand. Trekantede med spisse tipper, bæres halvt stående, med den foldede tippen som faller ned og peker mot ytre øyekrok.

Forlemmer: Rette sett forfra med moderat bredde mellom dem, på linje med bakbena som også er rette, men med større avstand mellom dem.

Skulder: Lang. 

Overarm: Tilnærmet samme lengde som skulderbladet. Danner en vinkel til dette på ca. 110 grader.

Albue: Ligger tett til kroppen, på linje med brystets underlinje.

Underarm: Rette, tynne og tørre.

Mellomhånd: Moderate, rette og tynne, nesten loddrett på bakken. 

Poter: Godt knyttede, vender verken inn- eller utover. De to midterste tærne er lengre.

Kropp: Velbalansert, ikke for tung, kvadratisk med tydelige, buede linjer.

Overlinje: Fast og rett, stiger lett fra manke til kryss. 

Manke: Godt uttalt, harmonisk i forhold til forbena.

Rygg: Relativt kort og muskuløs.

Lend: Kort og fast, harmonisk knyttet til krysset.

Kryss: Lett fallende, lavt ansatt hale. Godt utviklet og muskelsatt. 

Bryst: Langt, dypt, rekker til albuen. Godt buede ribben. Brystbenet moderat buet. Ikke særlig uttalt forbryst, moderat bredt, tillater frie forbensbevegelser.

Underlinje: Lett buet, stiger mot bakpart, men ikke ekstremt oppknepet.

Hale: Naturlig kort eller lang, og den lange rekker ikke nedenfor hasen. Energisk og livlig, lavt ansatt. Den lange halen bæres den i en svak bue, men ikke over ryggen.

Baklemmer: Kraftig muskelsatte, godt utviklede lår, står bredere enn forbena.

Lår: Godt utviklet og muskuløse.

Knær: Moderat vinklede.

Underlår: I proporsjon til lår.

Haser: Moderat korte, loddrett på bakken stående.

Poter: Godt knyttede, med lengre tær enn foran

Bevegelser: Elegante, frie, korte og kvikke.

Hud: Godt tilliggende, ikke løs. Tørr.

Pels: 

Hårlag: Korthåret, glatt, fin, men ikke myk, tett tilliggende. Man kan ikke se huden gjennom pelsen. Finere på hodet, ørene, under halsen, og på innsiden og nedre del av forbena og baksiden av lårene.  

Farge: Bunnfargen er hovedsakelig hvit med sorte, blå, brune eller isabellategninger. Følgende tegninger er typisk og må alltid finnes: tantegninger over øynene, på begge sider av snuten, og inni og langs kanten av ørene. Disse kan strekke seg til andre kroppsdeler og grense til tegningen der. Hodet må alltid ha sorte, blå, brune eller isabellategning i panne og på ørene. Det kan være et hvitt bliss, fortrinnsvis langs pannefuren og på siden av snuten, så harmonisk fordelt som mulig.

Størrelse: Mankehøyde: Hannhunder: 35 – 40 cm, tisper 33 – 38 cm

Vekt: Ca. 10 kg

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

-Tynn pels hvor huden syns, eller lang eller utypisk pels.

-Feiltegnet iht. standard.

-For tunge eller for løse skuldre.

-Buede bakben.

-Uharmonisk, atypisk bygning

Alvorlig feil: Fallende overlinje fra manke til kryss.

Diskvalifiserende feil:

- Aggressiv eller tydelig sky.

- En hund som viser alvorlige fysiske eller adferdsmessige avvik.

- Flatt kryss.

- Over- eller underbitt.

- Stående ører. 

 

OBS Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

 

http://www.fci.be/Nomenclature/Education/341g03-PRE-en.pdf (Breed spesific education)

 

For mer informasjon send mail til brasiliansk@norskterrierklub.no

 

 

 

(+47) 97 47 49 44