Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) Brasiliansk terrier

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Ingen

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT 

Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Kennel Livi`n On Love    
Elin Lockert Wiggen                      Susanne Andersen
Dragsten, 7039 Trondheim.           Veisdalveien 7, 4432 Hidrasund
Tlf. 98098448.                              99549363
Mail: elinloo@hotmail.com.            andersen.susanne78@gmail.com

Kennel Tsar-Ping
Eva K, Ada og Trond Yssen
Rosenkrantz gate 28, 1721 Sarpsborg
Tlf 97718158(Eva) 40339961(Ada)
Hjemmeside http://tsar-ping.no/
Mail: 
tsarping@gmail.com

Kennel Querido Ludo
Siv Larsen
Audnedalsvegen 2534, 4525 Konsmo
Tlf: 91574223
E-post adresse: Sivihl@hotmail.com
Hjemmeside adresse: http://www.queridoludo.com

Kennel Arctic Brasileiro

Keylin og Bjørn Tore Johansen

Bergveien 50, 8520 Ankenes

Tlf 90036307

E-post adresse: keylinjohansen@hotmail.com

Hjemmeside: http://www.arcticbrasileiro.com

Kennel Espetveit

Gitte og Leif Arvid Årdal

4440 Tonstad

Tlf 48227413/40091505

E-post mailto:gitte.kennelespetveit@gmail.com

 

 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44