Oppdrettere

Oppdrettere:
Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) Brasiliansk terrier

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Ingen

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT 

Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Kennel Querido Ludo
Siv Larsen
Audnedalsvegen 2534
Postnummer: 4525
Poststed: Konsmo
Telefonnummer: 91574223
E-post adresse: Sivihl@hotmail.com
Hjemmeside adresse: http://www.qu
eridoludo.com

Kennel Maienya 

Lise Kristine og Tom Inge Tømte

Kildalsvei 5B, 0678 Oslo

Tlf: 405 87073/ 922 96556

E-post: mailto:lisekristine91@gmail.com

Hjemmeside: https://m.facebook.com/profile.php?id=281196988736174&ref=content_filter

 

http://www.maienya.no/ (Under oppbygning)

 

Kennel Tough In Fluff
Maria og Jørgen Sellgrens
Osensjøen Vest 404, 2428 Søre Osen

Tlf 921 37013 
E-post adresse: mailto:maria_neno@hotmail.com

Hjemmeside:http://www.toughinfluff.com

Kennel Espetveit
Gitte og Leif Arvid Årdal 
4440 Tonstad 
Telf:
48227413/40091505 
Mail:
 gitte.kennelespetveit@gmail.com

Kennel Livi`n On Love    
Elin Lockert Wiggen    
Dragsten, 7039 Trondheim    

Tlf. 980 98448
Mail: elinloo@hotmail.com

Kennel Tsar-Ping
Eva K, Ada og Trond Yssen
Rosenkrantz gate 28, 1721 Sarpsborg
Tlf 97718158(Eva) 40339961(Ada)
http://tsar-ping.no/

mailto:tsarping@gmail.com

 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

 

Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44