Årets Bullterrier

Vi i rasegruppen for Bullterriere ønsker å fremme større deltakelse på hundeutstillinger for å kunne vise frem vår flotte rase. De siste årene har det vært få påmeldte buller på utstillingene rundt om i Norge, noe vi synes er veldig synd. Utstillinger handler ikke kun om å vise frem avlshunder, men det er også en sosial happening både for hund og eier. Og om flere viser frem sine buller på utstillinger kan dette også være med på å hjelpe oppdrettere i sitt avlsarbeid ved å få en bedømmelse på hundene og utifra det kunne jobbe videre med sitt avlsarbeid i riktig retning.

Som en liten ekstra positiv belønning for å ta med seg sin bulle på utstillinger innfører vi fra og med 01. januar 2022                                          Årets bullterrier             

 Dette er en liste som blir beregnet utifra en oppsatt poengfordeling for hver utstilling som det deltas på. Så jo flere utstillinger man er med på jo høyere poengsum vil oppnås, ved årets slutt vil poengene slås sammen og det utarbeides en liste over Årets Bullterrier. De fem beste vil få en diplom og en rosett som en liten ekstra oppmuntring.

 

Utregning og regler 2024

Poeng blir notert fra alle offisielle utstillinger i Norge. (NKK og samarbeidende klubber er likestilt)  Høyeste poengsum fra maksimalt 5 utstillinger blir godskrevet hver hund.
Hovedeier må være medlem av NTK.  For nye medlemmer gjelder poengberegningen fra innmeldelsesdato.  Ved eventuelt eierskifte gjelder oppnådde poeng kun for den perioden hovedeier var/er medlem av NTK. Med medlem i NTK menes fullt betalende hovedmedlem, eller familiemedlem.

Utregningsmodell 2024
BIR 10 poeng + 1 poeng for hver slåtte i rasen
BIM 10 poeng + 1 poeng for hver slåtte i sitt kjønn
2 BHK/BTK 8 poeng + 1 poeng for hver slåtte i sitt kjønn
3 BHK/BTK 6 poeng + 1 poeng for hver slåtte i sitt kjønn
4 BHK/BTK 4 poeng + 1 poeng for hver slåtte i sitt kjønn
+ 5 tilleggspoeng for BIR per fulle 5 fremmøtte i rasen

BIG 1 - 10 ekstrapoeng
BIG 2 -  9 ekstrapoeng
BIG 3 -  8 ekstrapoeng
BIG 4 -  7 ekstrapoeng
 + 5 tilleggspoeng ved NKK utstillinger samt NTKs Hovedutstilling.
Ekstrapoeng for gruppe plassering krever at det er minimum 50 påmeldte terriere. (dette inkluderer ikke valper )

 

 

(+47) 97 47 49 44