Årsmøte 2013

ÅRSMØTE - 2013

BULL TERRIER FORUM - NORSK TERRIER KLUBS RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER

TIRSDAG 19. november 2013 KL 19.00 SAKSLISTE                

Sak  1    Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne  referatet, samt tellekorps på tre personer
Sak  2    Årsberetning 2013.
Sak 3     Regnskap og Revisors beretning. Budsjett 2014.
Sak  4    Planer og drift for 2014.
Sak  5    Valg – Se Valgkomiteens innstilling separat.

 


INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR BULL TERRIER FORUM 2013.

Sted; Ditt Gjestehus, Trøgstadveien 4, 1850 Mysen. Ligger i Mona krysset ved E18. Tid; Tirsdag 19. november 2013. Kl 19.00.

Vedlagt finner du saksliste for Årsmøtet.

ÅRSBERETNING FOR BULL TERRIER FORUM 2012

Årsmøtet ble avholdt 20. november 2012 på Ditt Vertshus på Mysen. Her ble regnskap og budsjett godkjent. Det ble også foretatt valg. Styrets sammensetning i perioden har vært;

 

Leder  Espen Thygesen

Nestleder Frank Tronsen

Styremedlem Linda Vangsnes

Styremedlem Maren K. Maurang

Styremedlem Lisbeth Grave

Styremedlem Ann-Jeanette Stenhaug Jensen

Varamedlem Øyvind Jensen

Varamedlem/kasserer Inger Solberg

 

Styret har hatt 5 styremøter. Samt 2 møter i utstillingskomitteen og 4 møter i redaksjonskomitteen.

 

Hvalpeformidler

Hvalpeformidler er Elisabeth Aune Moseby.  Hun melder om pågang og interesse fra hvalpeinteresserte. Men ikke mange valper til formidling.

Utstilling

Gruppen arrangerte Open Show i Askim 15. Juni 2013. Dommer var Mrs Tracy Fletcher fra UK. Det var 70 katalognummer. Det ble en trivelig dag med en god stemning i og utenfor ringen - hvor mange familier møtte fulltallig opp. Mange frivillige deltok i arrangementet. Arrangementet gikk med et overskudd på kr 3.850,-.

Bull Terrier Magasin

Bladet utgis  3 ganger per år. Redaktør er Maren K. Maurang. Bladet sendes til 126 personer hvor 87 er medlemmer, 27 er utenlandske abonnenter samt annonsører, og 12 er NTK sine organer.

Utstillingstrening

Styret arrangerte 2 utstillingstreninger i Solbergfoss i mai 2013. Flere ekvipasjer deltok, Espen Thygesen og Inger Solberg var instruktører. Det ble to hyggelige treff med kaffe og kaker.

Vedrørende regnskap.

Foreliggende regnskap gjelder perioden 01.09.12.-31.08.13.

Vedrørende planer 2014.

Utgivelse av medlemsblad, 3 nummer.

Utstillingstrening i mai 2014.

Open Show sommeren 2014.

Årsmøte 2014.

 

Økonomiske tall: 

 

Budsjett

Regnskap

Budsjett

Regnskap

UTGIFTER

2014

2013

2013

2012

Trykking

16 500,00

13 550,00

16 500,00

20 750,00

Porto

8 000,00

6 929,50

10 000,00

12 070,00

Rekvisita

2 000,00

2 043,90

2 000,00

1 714,90

Bevertning m.m. møter

1 000,00

1 025,00

1 000,00

970,50

Porto/gebyr/årsavgift konti

500,00

443,76

500,00

542,55

Open Show

19 150,00

13 982,91

18 000,00

23 800,14

Driftsutgifter

1 000,00

489,00

2 000,00

1 831,60

Hjemmeside

320,00

320,00

320,00

320,00

Agio

0,00

0,00

0,00

121,21

Overskudd

0,00

5 304,55

0,00

0,00

INNTEKTER

48 470,00

44 088,62

50 320,00

62 120,90

Medlemskontingent

2 700,00

3 570,00

3 000,00

12 840,00

Abonnementsinntekter

3 000,00

2 366,73

3 500,00

3 520,48

Annonseinntekter

9 000,00

9 825,85

7 500,00

7 000,00

Renteinntekter

20,00

21,24

15,00

21,48

Salgsartikler

2 000,00

3 100,00

2 000,00

1 420,00

Open Show

23 000,00

24 525,06

22 000,00

22 744,24

NTK O/A utstilling

0,00

0,00

0,00

775,42

Gave

0,00

500,00

0,00

0,00

Agio

0,00

179,74

0,00

0,00

Underskudd

8 750,00

0,00

12 305,00

13 799,28

BALANSE

Eiendeler

48 470,00

44 088,62

50 320,00

62 120,90

Bank

 

32 290,66

 

31 561,36

Kasse

 

23 928,63

 

19 353,38

Gjeld og egenkapital

 

56 219,29

 

50 914,74

Kapital 1/9-2012

 

50 914,74

 

64 714,02

Overskudd

 

5 304,55

 

0,00

Underskudd

 

0,00

 

-13 799,28

 

 

56 219,29

 

50 914,74

 

 

 

                                                                       

 

 

REGNSKAPSOVERSIKT - BULL TERRIER FORUM OPEN SHOW 2013

I tillegg ble det solgt T-skjorter m.m. og avholdt auksjon, som ga til sammen 3.100,-. Dette kommer inn under INNTEKTER/Salgsartikler i REGNSKAP 1/9-2012 - 31/8-2013.

Trøgstad, 24. september 2013

Inger Solberg: Styret har ikke mottatt spørsmål eller saker til Årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling:

1 styremedlem   velges for 2 år   - Linda Vangsnes

1 styremedlem   velges  for 2 år  - Anette Skei Bekken

1 styremedlem   velges for 2 år   - Ann Jeanette Jensen

1 varamedlem    velges for 1 år   - Hanne Terjesen

1 varamedlem    velges for 1 år   - Inger Solberg

Revisor               velges for  2 år – Bente Skipperstøen

1 valgkomitemedlem  velges for 3 år – Kari Steensen Tangen

 

Valgkommitéen har ikke mottatt flere forslag enn de ovenfornevnte.

 

Valgkommiteen har bestått av:

 

Kari S Tangen           Mona Larsen              Elisabeth Aune Moseby 

Oslo                             Gressvik                      Trøgstad

(sign)                        (sign)                          (sign)STEMMESEDLER Stemmesedlene klippes fra hverandre.

 

Stemmeseddel

Valg av 3 styremedlemmer:

Linda Vangsnes

Anette Skei Bekken

Ann Jeanette Stenhaug Jensen

 

Stemmeseddel

Valg av 2 varamedlemmer:

Hanne Terjesen

Inger Solberg

 

Stemmeseddel

Valg av revisor:

Bente Skipperstøen

 


ÅRSMØTE - 2013

BULL TERRIER FORUM - NORSK TERRIER KLUBS RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER

TIRSDAG 20. november 2012 KL 19.00
 

SAKSLISTE

Sak 1  -   Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne  referatet, samt tellekorps på tre personer.

Sak 2  -  Årsberetning 2012.

Sak 3  -  Regnskap og Revisors beretning. Budsjett 2013.

Sak 4  -  Planer og drift for 2013.

Sak 5  -  Valg – Se Valgkomiteens innstilling separat.

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44