Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte for Bull terrier forum 2014.

Tid: Mandag 24 november 2014, kl. 19.00
Sted: Ditt Gjestehus, Trøgstadveien 4, 1850 Mysen. Ditt Gjestehus ligger i Mona krysset ved E18.

Saksliste.

Sak 1 - Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne referatet, samt tellekorps på tre personer.
Sak 2 - Årsberetning 2014.
Sak 3 - Regnskap og revisors beretning. Budsjett 2015.
Sak 4 -  Planer og drift 2015.
Sak 5 - Valg - Se valgkomiteens innstilling separat.

Stemmesedler finner du her.

Sak  2 Årsberetning for Bull Terrier Forum 2014.

Årsmøtet ble avholdt 19 november 2013 på Ditt Vertshus på Mysen. Her ble regnskap og budsjett godkjent.
Det ble også foretatt valg. Styrets sammensetning i perioden har vært:

Leder: Espen Thygesen
Nestleder: Ann-Jeanette Stenhaug Jensen
Styremedlem: Linda Vangsnes
Styremedlem: Maren K. Maurang
Styremedlem: Anette Skei Bakken
Styremedlem: Frank Tronsen
Varamedlem: Hanne Terjesen
Varamedlem: Inger Solberg

Styret har hatt 3 styremøter. Samt 2 møter i utstillingskomiteen og 4 møter i redaksjonskomiteen.

Hvalpeformidler

Hvalperformidler er Elisabeth Aune Moseby. Hun melder om pågang og interesse fra hvalpeinteresserte. Men ikke mange valper til formidling.

Utstilling

Gruppen arrangerte Open Show i Askim 14 juni 2014. Dommer var Mrs Anna Blair fra UK. Det var 83 katalognummer. Det ble en trivelig dag med god stemning i og utenfor ringen - hvor mange familier møtte fulltallige opp. Mange frivillige deltok i arrangementet. Arrangementet gikk med et overskudd på kr 21.833,53,-

Bull Terrier Magasin

Bladet utgis 3 ganger per år. Redatør er Maren K. Maurang og Henriette Bergli. Bladet sendes til 111 personer, hvorav 75 er medlemmer, 24 er utenlandske abonnenter samt annonsører, og 12 er NTK sine organger.

Utstillingstrening

Styret arrangerte 2 utstillingstreninger i Solbergfoss i mai 2014. Flere ekvipasjer deltok, Espen Thygesen og Inger Solberg var instruktører. Det ble to hyggelige treff med kaffe og kaker.

Sak 3 Regnskap og revisors beretning. Budsjett 2015.

Foreliggende regnskap gjelder perioden 01.09.13 - 31.08.14
Her finner du revisjonsberetning.

Sak 4 Planer og drift 2015.

Utgivelse av medlemsblad, 3 nummer.
Utstillingstrening i mai 2015.
Open Show sommeren 2015.
Årsmøte 2015.

Styret har ikke mottatt spørsmål eller saker til Årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling;

Leder: velges for 2 år - Espen Thygesen.
Et styremedlem : velges for 2 år - Frank Tronsen
Et styremedlem: velges for 2 år – Elisabeth Aune Moseby
Et varamedlem: velges for 1 år – Maren Maurang
Et varamedlem: velges for 1 år - Inger Solberg
Revisor : velges for 1 år - Bente Skipperstøen
Valgkomitemedlem: velges for 3 år – Lene Elisabeth Mathisen 

Valgkomitéen har ikke mottatt flere forslag enn de ovenfornevnte.

Kari Steensen Tangen Mona Larsen Elisabeth Aune Moseby
(sign)                            (sign)             (sign)  
Oslo                             Gressvik         Trøgstad 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44