Årsmøte 2017

 

NTK Rasegruppe Bull Terrier - VARSEL OM ÅRSMØTE  

 

Datoen er;  Tirsdag 14.11. 2017. Sted og tidspunkt blir publisert i innkallingen. 

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende  senest  10.10.17. 

 

Sendes til Espen Thygesen, Solbergfossveien 460, 1814 ASKIM. 

 

Forslag på kandidater til styret, valgkomite og revisor må være valgkomiteen i hende senest  10.10.17. Foreslåtte personer må være forespurt. 

 

Sendes til Kari Steensen Tangen, Postboks 611429 VINTERBRO 

 

Valg 

 

1 styremedlem   velges for 2 år   - besittes i dag av Linda Vangsnes 

1 styremedlem   velges  for 2 år  - besittes i dag av Annette Skei Bekken 

1 styremedlem   velges for 2 år   - besittes i dag av Ann Jeanette Jensen 

 

1 varamedlem    velges for 1 år   - besittes i dag av Maren K Maurang 

1 varamedlem    velges for 1 år   - besittes i dag av Erik Haugseth 

 

Revisor               velges for  1 år – besittes i dag av Bente Skipperstøen 

 

1 valgkomitemedlem  velges for 3 år – besittes i dag av Lene Elisabeth Mathisen 

 

Innkalling til årsmøte med regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling samt stemmesedler blir publisert på rasegruppens hjemmeside senest  3 uker før årsmøtet. Om noen ikke har datatilgang eller finner det vanskelig å gå inn på hjemmesiden så kan en ta kontakt med undertegnede – så sender vi det med post. 

 

Med hilsen 

 

Styret I Bull terrier Forum 

 

(Tidligere publisert i Terrierbladet) 

 

 

Dokumenter til nedlasting:

 

Årsmøte 2017 | Valgkomiteens innstilling 2017 | Stemmesedler 2017 | Regnskap 1 | Regnskap 2 | Regnskap 3

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44