Årsmøte 2018

ÅRSMØTE

 

NORSK TERRIER KLUBS RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER

TORSDAG 15. november 2018 KL 19.00

SAKSLISTE

 

 

Sak  1    Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å under-          

             tegne  referatet, samt tellekorps på tre personer.

Sak  2    Årsberetning 2018.

Sak 3     Regnskap og Revisors beretning. Budsjett 2019.

Sak  4    Planer og drift for 2019.

Sak  5    Valg – Se Valgkomiteens innstilling separat.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR BULL TERRIER FORUM 2018.

Sted; Smaalenene Hotell. Vammaveien 25.. 1813 Askim

Ligger i Askim sentrum. Tid; torsdag 15. november 2018. Kl 19.00.

Vedlagt finner du saksliste for Årsmøtet.

 

ÅRSBERETNING FOR BULL TERRIER FORUM 2017

Årsmøtet ble avholdt 14. november 2017 på Ditt Vertshus på Mysen. Her ble regnskap og budsjett godkjent. Det ble også foretatt valg. Styrets sammensetning i perioden har vært;

 

Leder  Espen Thygesen

Nestleder Ann-Jeanette Stenhaug Jensen

Styremedlem Linda Vangsnes

Styremedlem Elisabeth Aune Moseby

Styremedlem Annette Skei Bekken

Styremedlem Frank Tronsen

Varamedlem Maren Maurang

Varamedlem Erik Haugseth

Styret har hatt 2 styremøter. Samt 2 møter i utstillingskomitteen. Styret har en gruppe på facebook hvor saker tas ad hoc.

Hvalpeformidler

Hvalpeformidler er Lene Elisabeth Mathisen.  Hun melder om pågang og interesse fra hvalpeinteresserte. Men ikke mange valper til formidling.

Utstilling

Gruppen arrangerte Open Show i Askim 16. Juni 2018. Dommer var Mrs Angela Goodwin fra UK. Det var 45 katalognummer. Det ble en trivelig dag med en god stemning i og utenfor ringen - hvor mange familier møtte fulltallig opp. Mange frivillige deltok i arrangementet.

Bull Terrier Magasin

Bladet utgis  3 ganger per år. Redaktør er Erik Haugseth og Henriette Bergli/Marianne Rasmussen setter sammen bladet. Bladet sendes til 65 personer hvor 56 er medlemmer, 9 er utenlandske abonnenter samt annonsører og NTK sine organer.

Utstillingstrening

Styret arrangerte 2 utstillingstreninger i Solbergfoss i mai 2018. Flere ekvipasjer deltok, Elisabeth A Moseby var instruktør. Det ble to hyggelige treff med kaffe og kaker.

Vedrørende regnskap.

Foreliggende regnskap gjelder perioden 01.09.17.-31.08.18.

Vedrørende planer 2019.

 

Utgivelse av medlemsblad, 3 nummer.

Utstillingstrening i mai 2019.

Open Show sommeren 2019.

Årsmøte 2019.

 

Styret har ikke mottatt spørsmål eller saker til Årsmøtet.        

Dokumenter til nedlasting:

Årsmøte 2018 | Valgkomiteens innstilling 2018 | Stemmesedler 2018 | Regnskap 1 | Regnskap 2 | Revisorberetning                                                                  

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44