Årsmøte 2021

Ekstraordinært årsmøte i NTKs Rasegruppe, Bull terrier

Ekstraordinært årsmøte i Norsk Terrier Klubs  rasegruppe for Bull terrier. 

Sak: valg. 
Mottatt 28 stemmesedler + 1 som ble forkastet pga. manglende navn på avsender

Styrets sammensetning, fra 2022, etter valget:

Leder:                 Lene Johansen                          valgt for 2 år
Styremedlem:     Hege Helgås                              valgt for 2 år
Styremedlem:     Ann Jeanette Stenhaug Bull      valgt for 2 år
Styremedlem:     Anja G Corneliussen                  valgt for 2 år
Styremedlem:     Kari Steensen Tangen               1 år igjen
Styremedlem:     Erik Haugseth                            1 år igjen

Varamedlem:     Monica Hantsch                          valgt for 1 år
                          Helene Vigsnes                           valgt for 1 år

Revisor:            Bente Skipperstøen                    valgt for 1 år

Vararevisor:      Anders Bugge                             valgt for 1 år     

Valgkomiteen:   
Mona Larsen                             ikke på valg 
Elin Schuman                            ikke på valg
Hans Petter Larsen                   valgt for 3 år

Varamedlem valgkomiteen: Linda Vangsnes -     valgt for 1 år

 

------------------------------------

Årsmøtet 2021 avholdes 25. november kl 19.00

Sted: Oslo Barnhunt sine lokaler, Birkelundveien 64, 1481 Hagan 

Vi er i år i en situasjon der det blir endel endringer i styret og forhåpentligvis litt endringer i gruppen generelt der det vil bli endel mer aktivitet fremover. Så vi oppfordrer flest mulig medlemmer til å delta aktivt på årsmøtet og bruke deres stemmerett på de kandidatene dere ønsker i styret. Det kan stemmes enten ved oppmøte på årsmøtet eller ved bruk av forhåndsstemme pr. post.

Linker for årsmøtet:

Innkallelse            Stemmeseddel til utskrift                Regnskap 1         Regnskap 2               Revisors beretning

NB !

Veien på baksiden av Oslo Barnhunt sine lokaler har blitt sperret med bom (ved Heggveien/Birkelundsveien) Det vil si at man MÅ komme via Kirkeveien. Kommer du fra Oslo-siden må du derfor kjøre gjennom Hagan tunnelen og så ned til lokalet fra Slattum. Det står også et skilt ved innkjørselen der at veien er sperret, men det går helt fint å kjøre inn til lokalet og parkere der som vanlig, Parkering: Det er mulig å parkere utover hele industriområdet og grusplassen på nedsiden.

 

 

(+47) 97 47 49 44