Ekstraordinært Årsmøte 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR NTK RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER 2018.

 

Sted; Smaalenene Hotell. Vammaveien 25. 1813 Askim (Ligger i Askim sentrum.)

Tid; tirsdag 22. januar 2019. Kl 19.00.

 

NORSK TERRIER KLUBS RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER

TORSDAG 15. november 2018 KL 19.00

 

SAKSLISTE

 

Sak  1 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å under-           

          tegne referatet, samt tellekorps på tre personer.

 

Sak 2     Regnskap og Revisors beretning. Budsjett 2019.

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44