Årsmøte 2023 Ekstraordinært

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR

NTK RASEGRUPPE FOR BULL TERRIER 2023.

TIRSDAG 19.12.23, DRØBAK, KL 18.30

 

 

Her vil du nå finne fullstendig inkalling til ekstraordinært årsmøte med regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling samt stemmesedler. 

 

 

 

Innkalling         Forslag med valgkomiteens innstilling      Stemmesedler        Regnskap         Revisors beretning

 

 

 
Til info:
Siden årets årsmøte ble avlyst pga feil innkalling blir det nå et ekstraordinært årsmøte der samme dagsorden som årsmøte gjelder.
Angående valg og innsendelse av forhåndstemmer så blir alle forhåndstemmer som ble sendt inn til årsmøtet forkastet.
Vedlegger utdrag fra NTK's lover for rasegrupper paragraf 8-7:
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til rasegruppens valgkomité må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44