Helse

Helseanbefalinger Bullterrier

 

Styret i NTK's Rasegruppe for bullterrier anbefaler alle som skal avle på sine hunder om å utføre følgende tester på hundene:

 

Klinisk hudstatus/ Okulær (visuell) besiktning

Klinisk hudstatus utføres ved at veterinæren undersøker hundens hud og pels nøye. Dette for å avdekke eventuelle hudsykdommer. Undersøkelsen beskriver hundens hudstatus på den aktuelle undersøkelsesdagen. Det anbefales en årlig undersøkelse.

 
Hjerte

Tidligere Undersøkelsen utføres ved at veterinæren lytter på hunden med et stetoskop. Såkalt aeskulasjon. Dette for å utelukke eller påvise bilyd på hjertet. Om det viser seg seg at hunden har en bilyd på hjertet anbefales videreutredning med ultralyd.  Det anbefales en årlig undersøkelse.

 

Nyrer

Undersøkelse av nyrer skjer ved at man leverer en fersk urinprøve til veterinæren. Den analyseres (enten hos veterinæren, eller den sendes til et eksternt laboratorie)og man utregner en urinprotein-/kreatininverdi (UPC). En verdi på mindre enn 0,3 anses som normalt for bulleterrier. Merk at UPC kan være forhøyet hos tisper under løpetid.Det er derfor ikke anbefalt å avlevere urinprøve fra tisper under løpetid eller drektighet. Hunder som får påvist forhøyet UPC testes på nytt etter en måned. Slik er man sikker på at det ikke har vært gjort feilmålinger. Dersom hunden din har forhøyet UPC, også ved ny prøve, anbefales videre utredning med ultralyd av nyrene. Det anbefales årlig undersøkelse av UPC.

 

Patella

Undersøkelse av patella (kneledd) utføres ved at veterinæren kjenner om hundens kneskål kan flyttes ut av sitt normale leie. Resultatet av patellaundersøkelsen graderes fra 0-4, der grad 0 anses som normalt. Det anbefales en årlig undersøkelse.

 

Gen tester

Da det nå har vist seg at både LAD og LP er mer utbredt enn det som har vært antatt anbefales det å genteste for disse sykdommene. Laboklin har en "pakke" for bullterriere og miniatyrbullterriere som inkluderer; LP, LAD, PKD og PLL. Ved å genteste sine avlsdyr får man en tilbakemelding på om bullen er affected, carrier eller fri for genet. Det er tillatt å parre en bærer med en fri, men ønsket er fri på fri, men det må for all del ikke parres bærer på bærer - da avkommene med stor sannsynlighet vil bli affected av sykdommen..

 

__________________________________________________________________

 

/Userfiles/Sites/images/breeding.jpg/Userfiles/Sites/images/breeding2.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44