Avl på bullterrier

Bullterrier avl er så mye mer enn

2 søte individer

 

I dagens situasjon med corona og mange som er pålagt å være hjemme ser vi en økende etterspørsel etter valper og da også bullevalper. Ser også det er flere bulleeiere som enten ønsker å avle på sin bulle eller tilbyr sin hannhund til avel. Så føler det kan være litt greit å komme ut med litt informasjon om avel på vår rase Bullterrier.

 

Som overskriften tilsier så er det veldig mye mer som ligger bak et kull valper enn at mor og far er søte og snille. Uten å sette opp noen prioriteringer på hva som er viktigst så vil jeg komme med en liten veiledning som gjelder både for de som ønsker å avle på sin bullterrier og også for de som vurderer anskaffelse av en bull og hva som er viktig for vår rase.

 

Dessverre så har også bullene som flere andre raser, noen helseplager som det nå settes et målrettet fokus på i flere land. For bullene sin del så er det hjerte og nyrer samt hudproblemer fokuset retter seg mot og det har nå kommet opp flere hjelpemidler man kan ta i bruk for å hjelpe til å avle en sunnere bullterrier. Det er foreløpig ikke satt noen rasekrav for avel i NKK, men la oss sammen ta i bruk noen velmenende anbefalinger. Det skal sies at de fleste hjelpemidlene har vært tilgjengelige i lang tid og er også flittig brukt av de fleste som avler i Norge. Men nå har det meste av undersøkelser og tester blitt lettere tilgjengelig enn det det var tidligere da man gjerne måtte reise til utlandet for å kunne gjennomføre det man ønsket. Kan samtidig nevne at for oss avlere som har tatt de nødvendige tester i utlandet så blir ikke disse registrert i NKK sin dogweb da det kun er tester som blir utført av godkjente veterinærer i Norge som kan legges inn under helse i dogweb. 

 

Men tilbake til forberedelser før man setter i gang med avel.

Vi ønsker å avle rasetypiske, sunne, familievennlige og omgjengelige valper og for å nå dette målet ligger det mye forhåndsresearch og planlegging bak. Om man går med planer om avel allerede før valget av valp, så gir man beskjed om dette til oppdretter slik at denne kan være med på å velge ut det individet som er mest egnet til dette formålet.

 

Om man allerede har anskaffet seg en bullterrier og denne har nådd minimumsalder for avel og helst eldre så begynner man med individet man selv har og ønsker å avle videre på;

 

Oppfyller bullen den gjeldende rasestandard – for å finne ut av dette leser man rasestandarden, og for å få bekreftet at bullen oppfyller hvordan en rasetypisk bulle ser ut har man et hjelpemiddel i å delta på noen utstillinger. Det er mye som kan sies om deltakelse på utstillinger, men la oss prøve å være enige om at utstillinger er en veiledning til hvordan hundene skal se ut med tanke på eksteriør så får man la meninger om hvordan det dømmes ligge. Men her blir da tanken at det anbefales å melde på flere offisielle utstillinger og også såkalte bulleshow der det er rasespesialister som dømmer. På offisielle utstillinger bør premiegraden excellent med CK oppnås på flere utstillinger og gjerne også en championat tittel. Det arrangeres flere utstillinger i både inn og utland så det er flere muligheter for å få gode bedømmelser på din hund.

 

Man bør deretter sette seg inn i hundens stamtavle for å se både hvilke linjer som ligger bak, utfordringer i helse og gemytt, og også andre kvaliteter for rasen. Dette er også veldig viktig med tanke på valg av hannhund/tispe til sin bull da det alltid er ting man ønsker å forbedre i avlen og ikke minst passe på at individene som parres ikke er nært beslektede. For å prøve å være litt kort så nevner jeg som eksempel at vi ønsker at bullenes hode som vel er det mest unike med vår rase skal fremstå eggeformet så om man har en bull med litt smalt hode eller litt lite bue så ser man etter en makker som kan hjelpe til med å utfylle denne svakheten hos sin hund. Dette gjelder da for hele hunden sin anatomi at man må vite om sin hunds svakheter slik at valget av makker kan være med på å forbedre disse svakhetene. En viktig svakhet hos bullene det bør tas hensyn til er tannstilling, det forekommer både underbitt og smale underkjever som igjen medfører til feilstilte hjørnetenner som kan gå opp i ganen til hundene. Har din hund en smal underkjeve med trange hjørnetenner kan dette være arvelig og må tas hensyn til ved valg av makker.

 

 

Mange skriver at deres bulle er snill, men hva innebærer det å være snill?

Gemytt er et viktig tema da en bullterrier er kjent for å være hundeverdens klovn og en gladiator med alle sine spesielle påfunn. Men i ordet snill ligger det mye bak; hvordan er din bulle med andre hunder? Viser den noen form for mataggresjon?

Er den utagerende på tur når den møter andre hunder? Er den eiesyk på sine eiendeler eller deler den villig vekk til alt og alle? Viser den reservasjon og usikkerhet i sine omgivelser? 

Her er det mye som man bør tenke over før man velger å bruke sin hund i avel.

 

Dette ser jeg på som opplagt; hundene skal ha en FCI godkjent stamtavle for å kunne avles på, og for å få registrert valpene i NKK skal mor være registrert i NKK før det avles.

 

 

Så kommer vi til helse og sunnhet;

Dette er et veldig viktig tema som det nå rettes mye fokus mot, det holder ikke bare med at bullen er tilsynelatende frisk og rask på nåværende tidspunkt, da hunden kan ha underliggende sykdommer og genetiske feil. Det kan dessverre ligge mye skjulte feil både på ditt individ og ikke minst bakover i linjene. Så det er her hjelpemidlene til å finne ut av om din hund virkelig er så sunn og frisk som vi håper den er kommer inn. Når man vurderer å avle på sin hund har jeg allerede nevnt at det er viktig å sette seg inn i sin hund sin stamtavle, og om hunden kommer fra en anerkjent oppdretter vil denne være behjelpelig med å svare på kjent helsestatus bakover i linjene så for all del ta kontakt med oppdretter for hjelp og veiledning. 

 

Men jeg lister opp hva som anbefales av helseundersøkelser og DNA tester for bullterriere og miniature bullterriere;

 

Hjerteundersøkelse med Doppler ultralyd og EKG

Norsk Forening for Veterinær Kardiologi har liste over godkjente veterinærer i Norge som utfører hjerteundersøkelse med Doppler ultralyd. 

Med denne undersøkelsen sjekkes størrelse på hjerte, blodstrøm, lekkasjer, hastighet m.m. Og man får her avdekket om det ligger noen hjertefeil på hunden, man ikke hører med vanlig stetoskop avlytting.

 

Nyrer, UPC verdi

Urine Protein Creatinine skal ikke overstige 0,3 i verdi. Dette er en enkel test å ta, da den innebærer å levere en urinprøve fra morgenurinen til sin dyrlege som da kan måle hvor mye protein og kreatin som er i urinprøven. Dette for å avdekke om det ligger noen nyreproblemer hos hunden. Om verdien overstiger 0,3 skal ikke hunden avles på og hunden bør utredes for nyresykdom.

Tidligere tok man også ultralyd av nyrene for sjekk av PKD, men nå har det kommet en DNA test som markerer det muterte genet som forårsaker disse cystene. 

 

Patella undersøkelse

Patellaluksasjon er en arvelig disponert sykdom hvor kneskålen forskyves ut av sin normale posisjon i lårbenet. Liste over godkjente veterinærer som utfører denne undersøkelsen finnes hos NKK.

 

Hørsel

Hørselstest BAER er en test for å sjekke om hunden har hørselsdefekter. Denne undersøkelsen har nå endelig blitt tilgjengelig i Norge hos Sires on Ice. Selv om vi tenker at de fleste buller er «døve» med tanke på deres til tider selektive hørsel kan det være en god attest å ha det bekreftet at bullen virkelig hører.

 

Hudproblemer

Her er det vel et hav av forskjellige reaksjoner på alt fra maten hunden spiser til støv og midd og det er så vidt meg bekjent ingen direkte test eller undersøkelse for dette med tanke på avel annet enn at veterinæren ser over hundens hud samtidig som man f.eks tar patella undersøkelsen. Men her må man bruke sunn fornuft og se på sin egen hund om den har hatt noen form for reaksjoner. Jeg vil i utgangspunktet ikke komme med noen restriksjoner eller graderinger for avel her, men siden dette med allergier er et utbredt fenomen i vår rase så vil jeg allikevel anbefale at det ikke avles videre på individer med ulike grader av allergier. 

 

Da har vi vært igjennom de anbefalte helse undersøkelser og går nå over til hva som kan testes ved hjelp av DNA tester.

De siste årene har det kommet flere DNA tester på markedet som er spesifikke for vår rase. Laboklin kom nylig med en DNA testpakke til Bull terriere og Miniature bullterriere som omhandler PLL, LAD, LP og PKD. 

PLL er en øyesykdom som forekommer på miniature bullterrier, men ikke utbredt på bull terrier, men det lønner seg å kjøpe pakken fremfor testene hver for seg. 

 

Disse prøvene krever en enkel EDTA blodprøve som tas hos veterinær og sendes inn for analyse. Testene bestilles og analyseres av Laboklin Gmbh & Co i Tyskland. Dette er alle arvelige alvorlige sykdommer det anbefales og teste for, så her kommer en kort beskrivelse av testene;

 

PLL er en arvelig øyesykdom, der linsene i øynene løsner og forskyves ut av sin normale stilling, dette kan resultere i glaukom og blindhet.

 

LAD er arvelig immunsvikt der valpene i tidlig stadie har dårlig utvikling, svakt immunsystem, hudsykdommer som kan karakteriseres utfra en bleket pelsfarge og også såre og deformerte poter. De fleste LAD valper dør før de når 8 ukers alder. Disse valpene omtales også som Zink valper.

 

LP er en arvelig nervesykdom hvor hunden får lammelser i strupehodet, og vil slite med å få puste. Nervene får ikke gitt signaler til musklene i strupehodet som styrer svelg og luftrørsåpning.

 

PKD er en nyresykdom hvor hunden utvikler cyster i nyrene. Cystene vokser og nyrefunksjonen blir redusert, sykdommen ender med total nyresvikt og kan dessverre ikke opereres. Symptomene er ikke merkbare i det tidlige stadiet, men vil vise seg med unormalt mye drikking, dårlig matlyst, hyppig urinering, vekttap, oppkast og depresjon.

Dette er dessverre en utbredt sykdom hos vår rase så som tidligere nevnt over er det viktig å sjekke UPC status for å utelukke nyresykdom og også teste for PKD for å sjekke arveligheten for denne sykdommen.

 

DNA tester gir svar på om hundene er fri for det respektive genet det testes for eller om de er bærere i form av clear eller carrier. Det anbefales og parre med clear på clear, men det gjøres unntak der det parres med clear på carrier, men det skal ikke forekomme en carrier på carrier parring. Om man velger å bruke en clear på carrier parring bør valpene testes før de selges slik at de selges med kjent status på disse prøvene. 

 

Så kommer tiden for at alt ser veldig bra ut og man har funnet to individer som matcher hverandre med tanke på eksteriør, helse, linjer og gemytt. Vi går da inn i neste stadie som omhandler parring, tilrettelegging for tispen, fødsel og tiden valpene bor hos oppdretter. Her vil jeg igjen anbefale å ha en god kontakt med sin oppdretter eller eventuelt en annen oppdretter/mentor for hjelp og veiledning, men vil gå kort og i hovedpunkter gjennom veien fra parring til valpene er leveringsklare.

 

Selve parringen kan foregå på forskjellige måter, men viktig å huske på er å finne rett dag for parring, dette gjøres ved å ta blodprøver som viser tispens progesteron nivå. Man bør også i god tid før forventet løpetid ha gjort avtale med hannhundeier om hvordan parringen skal foregå og kostnader rundt dette, skal tispen komme til hannhunden, skal det sendes sæd – kjølt eller frossent osv.

 

I tidsrommet fra tispen er parret til fødsel er det også en del hensyn å ta og også noen valg om hva man ønsker for sin tispe med hensyn på ultralyd ved 4 ukers drektighet, røntgen ca en ukes tid før forventet fødsel, herpes vaksiner, markekurer, foring/tilleggsforing/bruk av folsyre og også tilrettelegging for tispen med hensyn på mosjonsnivå og omgang med andre hunder. Husk her også på faren for smitte ved omgang med andre hunder.

 

Når det nærmer seg fødsel så behøver tispen et skjermet sted å føde sine valper og også endel utstyr tilpasset en tispe med valper som valpekasse med innhold, valpegrind med innhold, leker for valpene osv. Innhold kan bestå av håndklær, vetbed, aviser/tisseunderlag osv. Man må også ha små håndklær tilgjengelig for å tørke valpene under fødsel og endel annet utstyr som man får veiledning om fra sin mentor. Veldig viktig at tispen er fortrolig med sin valpekasse/valpegrind før fødsel så hun føler seg trygg der hun skal føde sine valper.

 

Etter fødsel så kommer 8 uker med 24/7 pass av mor og barn. Buller er kjent for å være «klønete» mammaer der de fort kan legge seg på valpene så veldig veldig viktig og aldri la tispen ha valpene uten tilsyn da faren for at en valp kan bli klemt ihjel er stor. Disse 8 ukene innebærer også mange stadier i valpenes liv som består av alt fra å kunne suge melk fra mor til sosialisering og overgang til fast føde. Men denne tiden blir for lang å utdype i dette innlegget.

 

Håper jeg med dette innlegget nå har gitt dere en kort generell innføring i hva det vil si å sette et valpekull til verden og viktigheten av å gjøre gode forberedelser både før man tar steget til å sette et kull til verden og etter at parringen er gjennomført og ikke minst at det er litt mer omfattende enn at 2 søte individer møtes for en aldri så liten playdate. 

 

Jeg skrev innledningsvis at denne veiledningen er ment både til de som ønsker å sette et kull på sin bull og de som ønsker å anskaffe seg en bull, og med dette mener jeg at de som ønsker å anskaffe seg en bull er kjent med hva som forventes av en oppdretter uansett om man ønsker å avle ett kull, eller ta steget helt ut å bli en fremtidig oppdretter av rasen bullterrier. For de som ønsker å ta steget helt ut vil jeg samtidig få med at det da anbefales å søke om et eget kennelnavn så man kan ha sine preferanser til sine valper og også med dette viser til at man er en registrert oppdretter som følger FCI og NKK sine etiske retningslinjer for avel.

 

Tilbake til dere som ønsker dere en bullterrier, sett dere godt inn i hva det å eie en bullterrier innebærer. Det er så mye mer enn en liten søt sofagris da det sies at buller er ikke helt som andre hunder med alle sine krumspring og påfunn. Besøk gjerne en oppdretter eller noen som allerede har erfaring med buller så dere lærer dere rasen å kjenne før anskaffelse slik at dere er mest mulig forberedt til å ønske deres nye lille piraya i hus. Når dere har tatt beslutning om at det virkelig er en bulle dere ønsker, ta kontakt med forskjellige oppdrettere og velg en dere føler dere får god kontakt med, husk det er godt å ha en god erfaren oppdretter i ryggen når spørsmålene om alt fra oppdragelse til foring dukker opp. Sist, men ikke minst vær kritiske med hensyn på å få fremvist dokumentasjon på at de anbefalte helseundersøkelser og DNA tester er utført for begge foreldrene, og selvfølgelig at bullene har en godkjent FCI stamtavle. Dette gjelder uansett om det anskaffes en bullterrier fra en norsk oppdretter eller en utenlandsk oppdretter der man velger å importere. Vil vel si at det er om mulig mer viktig å sjekke at alt er i orden ved import av bullterrier eller ved bruk av utenlandsk hannhund.

 

Da ønsker jeg både blivende oppdrettere og valpekjøpere lykke til.

 

 

Skrevet av Lene Johansen/Kennel Viltfinder’s

 

 

(+47) 97 47 49 44