Komiteer

Komiteer i Rasegruppen for Bull Terrier 

Valgkomite:

Hans Petter Larsen (leder)

Hege Sønvinsen 

Beate Klinestad

Erik Haugseth (vara)

 

Utstillingskomite:

Kjersti Groseth (leder)

Lene Johansen

Hege Helgås

Kari Steensen Tangen

Beate Klinestad

Ann Cecilie Gjerseth

Ann Jeanette Stenhaug Bull

 

 

(+47) 97 47 49 44