Komiteer

Komiteer i Rasegruppen for Bull Terrier 

Valgkomite:

Hans Petter Larsen ( valgkomitemedlem)

Elin Schuman (valgkomitemedlem)

Hege Sønvinsen (valgkomitemedlem)

 

 

 

Utstillingskomite:

I tillegg til styremedlemmene

Kjersti Groseth

Beate Klinestad

Ann Cecilie Gjerseth

Else Børte

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44