Oppdrettere

Er du interessert i å kjøpe en Bull Terrier?

Vennligst ta kontakt med valpeformidler for info om oppdrettere i Norge : 

Kari Steensen Tangen
Tlf.: + 47 90 23 22 46
E-post: mailto:kari-steensen@hotmail.com

 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_retningslinjer_for_hundeavl.
Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

(+47) 97 47 49 44