Styret

I Norsk Terrier Klubs Rasegruppe for Bull Terrier

Felles mailadresse til styret: bull@norskterrierklub.no


Leder:                    Lene Johansen

Nestleder:             Kari Steensen Tangen

Kasserer:               Hege Helgås

Styremedlem:       Ann Jeanette Stenhaug Bull

Styremedlem:       Anja G Corneliussen

Styremedlem:       Erik Haugseth                         

Varamedlem:        Monica Hantsch                          
                               Helene Vigsnes

Revisor:                 Bente Skipperstøen

Vararevisor:          Anders Bugge

Valgkomiteen:      Mona Larsen                           
                               Elin Schuman                         
                               Hans Petter Larsen

Varamedlem valgkomiteen:   Linda Vangsnes 

 

 

 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44