Styret

I Norsk Terrier Klubs Rasegruppe for Bull Terrier

Felles mailadresse til styret: bull@norskterrierklub.no


Leder:                                Lene Johansen,   Telefon: 922 58908, E-mail: lenj3@online.no

Nestleder:                         Kari Steensen Tangen,   Telefon: 902 32246, E-mail: kari-steensen@hotmail.com

Kasserer:                           Hege Helgås,    Telefon: 997 24191, E-mail: hegeh78@hotmail.com

Sekretær:                          Mark Gavin  (trakk seg med umiddelbar virkning på årsmøtet)

Styremedlem:                   Ann Cecilie Gjerseth

Styremedlem:                   Helene Vigsnes  (trakk seg med umiddelbar virkning på årsmøtet)                  

Varamedlemmer:              Kjersti Groseth

                                             Ann Jeanette Steenhaug Bull                     
                                             

Revisor:                                Sølvi Strømstad

Vararevisor:                          Anders Bugge

Valgkomiteen:                       Hege Sønvinsen                         
                                                Beate Klinestad                         
                                                Hans Petter Larsen

Varamedlem valgkomiteen:   Erik Haugseth

På grunn av omstendighetene ved at 2 styremedlemmer har trukket seg vil våre 2 varamedlemmer bistå disse plassene i året 2024 frem til neste valg.

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44