Styret

I Norsk Terrier Klubs Rasegruppe for Bull Terrier

 

Espen Thygesen (Leder)

Solbergfossveien 460

1814 ASKIM

Tlf.: + 47 69 81 51 77

E-post: dag.espen.thygesen@askim.kommune.no

 

Linda Vangsnes (Styremedlem)

Fetveien 1509 D

1903 GAN

Tlf.: + 47 93 21 45 81

E-post: lindagets@hotmail.com 

 

Frank Tronsen (Styremedlem)

Einar Aass vei 1

3046 DRAMMEN

Tlf.: + 47 911 04 119

E-post: frank@falconnorge.no

 

Elisabeth Aune Moseby (styremedlem)

Raknerudveien 31

1860 TRØGSTAD

Tlf.: + 47 90 76 06 36

E-post: auneelisabeth@hotmail.com

 

Ann Jeanette S.  Bull (Nestleder) 

Grinerødveien 340 

1730 ise

Tlf: + 47 40 76 34 43

E-post: martialskennel@gmail.com

 

Anette Skei Bekken (styremedlem/sekretær) 

Trøskenveien 19, 

1640 Råde

Tlf: + 47 97 95 35 38

E-post: asbekken@yahoo.com

 

Erik Haugseth  (Varamedlem)

Hurdalsgt. 14, 

2003 Lillestrøm. 

Tlf. 415 76 982. 

E-Mail: erik.haugseth@getmail.no

 

Maren Kristine Maurang  (Varamedlem)

Åsveien 6 A

1605 FREDRIKSTAD

Tlf.: + 47 93 26 32 90

E-post: marenkm@gmail.com

 

Kari Steensen Tangen  (valgkomitemedlem)

Postboks 61 

1429 VINTERBRO

Tlf: 90 23 22 46

E-post: kari-steensen@hotmail.com

 

Bente Skipperstøen (revisor)

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44