Styret

I Norsk Terrier Klubs Rasegruppe for Bull Terrier

Felles mailadresse til styret: bull@norskterrierklub.no


Leder:                                Lene Johansen

Nestleder:                          Kari Steensen Tangen

Kasserer:                           Hege Helgås

Sekretær:                            Mark Gavin

Styremedlem:                      Ann Jeanette Stenhaug Bull

Styremedlem:                      Anja G Corneliussen                  

Varamedlem:                       Johannes Haave                          
                                              Helene Vigsnes

Revisor:                                Sølvi Strømstad

Vararevisor:                          Anders Bugge

Valgkomiteen:                       Hege Sønvinsen                         
                                                Elin Schuman                         
                                                Hans Petter Larsen

Varamedlem valgkomiteen:   Erik Haugseth

 

 

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44