Cairn terrier

 

Rasegruppen for Cairn Terrier 

Velkommen til rasegruppen for Cairn Terrier sin hjemmeside!

~

ÅRSMØTE 22.10.2023
Møtet blir holdt digitalt, mer info om dette kommer senere.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 17.09.23
Sendes til cairn@norskterrierklub.no

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende senest 17.09.23.

Sendes til aghaarberg@gmail.com

~

~ Flere resultater finner dere under fanen "Årets Cairn" ~

~

 RAS Cairn terrier pdf   

 

      

 

 

(+47) 97 47 49 44