Årets Cairn - utstilling

Regler for utregning av Årets Cairn Terrier (gjelder fra januar 2024)

Generelle regler

Hundens eier må være medlem av rasegruppen.

Resultater skal være innsendt til styret innen 15. januar påfølgende år med hundens navn, dato, klubb og plasseringer.

 

Utstilling 

BIR

10p + 1p for hver slåtte hund

BIM

10p + 1p for hver slåtte hund i samme kjønn

2 BHK/BTK

8p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

3 BHK/BTK

6p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

4 BHK/BTK

4p+1p for hver slåtte hund i samme kjønn

 

De 5 beste utstillingsresultatene teller.

Open Show gjennom RCT skal telles med i utregningen.

Ved lik sum på hundene er det den som har flest BIR på utstillinger som går foran.

 

 

(+47) 97 47 49 44