Valpeformidling

Kontaktdetaljer til valpeformidler:

Styret i RGC v/ Janne Bekkeseth (tlf. 477 54 212)

Epost: cairn@norskterrierklub.no

For å få en oppføring på rasegruppens valpeliste kreves det at begge foreldre må ha oppnådd minst tre Excellent i JK/AUK/AK. Tisper skal være minst 20 mnd ved paring og hannhunder ikke ha mer enn fem paringer pr år.

Vi viser i tillegg til NKK's etiske retningslinjer for avl og oppdrett: Etiske retningslinjer avl og oppdrett - Juni 2018.pdf (nkk.no)

Rasegruppen anbefaler nye valpekjøpere å påse at NKK's standard kjøpekontrakt eller tilsvarende blir benyttet og at veterinærattest er utstedt. Videre bør valpekjøper stille krav til at valpen(e) registreres i Norsk Kennel Klub.

 


 Description: /Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20%C3%A5%20g%C3%A5%20til%20valpekull.jpg

 

 

(+47) 97 47 49 44