Opdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub: Ingen registrerte per nå.

 

For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene. Det er derfor ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen, og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44