Valper

Jakten på den rette valpen for deg og din familie er ikke alltid like lett i jungelen av tilbud. Jakten på en seriøs oppdretter er ikke alltid like enkelt for en som ikke har innsyn i hundeverden.

I Hundesport 3-2012 utgitt av Norsk Kennel Klubb er det en artikkel om akkurat hvordan man skal gå frem for å finne en seriøs oppdretter. Hvordan stille de rette spørsmålene osv.

Noen tips til dere som valpekjøpere er;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kjøp aldri valp på parkeringsplassen. Be om å få komme hjem og hilse på valpene hos oppdretter og besiktige mor til valpene og far dersom det er mulig. Da får man se gemytt på foreldrene, om valpene vokser opp i trygge og harmoniske omgivelser. Er mor til valpene stresset, nervøs eller aggresiv vil dette kunne påvirke problem adferd som voken. Å besøke valper og mor i hjemmet er den beste forutsetningen du som valpekjøper har for å kunne vurdere om valpen har trygge og gode oppveskt vilkår.

Still masse spørsmål og husk ingen er for dumme. Hos en seriøs oppdretter vil du ikke få enkle svar, men utfyllende informasjon ang. rasen og dens sterke og svake sider. Alle raser har sterke og svake sider. Samt hva som kreves av stell og mosjon.

Vær forbedret på at en seriøs oppdretter vil også spørre deg en rekke spørsmål. Som om hvordan du har tenkt å ta vare på valpen første tiden og hvordan du tenker å sosialisere den. En seriøs oppdretter ønsker selvfølgelig også at valpene fra deres oppdrett skal gå videre til trygge og stabile hjem.

Still gjerne spm om avlsdyrene og kombinasjonen og hva oppdretter ønsker å oppnå med denne kombinasjonen. Og om hvilke arvelige sykdommer som rasen  er utsatt for og om foreldredyra er helstestet for disse. 

Selv om foreldrene er championer er det ikke selvsagt at avkommet blir det. I et kull blir det ofte født flere individer og noen kan gå til topps i ustillings sammenheng mens andre kan bli for stor eller kan ha bitt feil. En oppdretter kan aldri garantere en utstillings hund, de kan anta at en valp kan bli bra som voksen men aldri gi noen garantier.

 

På linken under finner du valpekull fra Norske

oppdrettere som er medlem i Norsk Terrier Klub

/Userfiles/Sites/images/Mor%20og%20valper.jpg

 

~ Lykke til i jakten på den rette hunden for deg! ~

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20%C3%A5%20g%C3%A5%20til%20valpekull.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44