Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for
Fox terrier ruhåret

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Ingen


For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_grunnregler_for_avl og oppdrett.

Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Kennel Marsten
Grethe Bergendahl
Sigynsvei 3
1349 Rykkinn
Tlf: 94044274

E-postbergendahlg@gmail.com

Hanne Bergendahl 
Ulverudvegen 34
2016 Frogner
Telf.: 97983322

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44