Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.
For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge
NKK's etiske_grunnregler_for_avl og oppdrett.
Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en link på disse sidene.
Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet.
Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

 

Kennel Marsten
Grethe Bergendahl
Sigynsvei 3
1349 Rykkinn
Tlf: 67133938 / 94044274

Hanne Bergendahl 
Ulverudvegen 34
2016 Frogner
Telf.: 63822893   97983322

Kennel CrazyAboutFox Kennel
Mate Szabolcsi
Barbugaardsveien 49G
4846 Arendal
Telef. 47714979
E-post adresse: crazyaboutfoxkennel@gmail.com

 

 

Oppdretterlink koster for 2018 kr. 300,- og disse pengene skal overføres Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink 2018 og Kennel navn.

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44