Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub.

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub (NTK) for
Fox terrier ruhåret

 

For å få formidlet valper gjennom NTK, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. https://norskterrierklub.no/ras/

 

Valpene registrertes i Norsk Kennel Klub (NKK).

- Avlsdyrene må ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling. 

- Helsekrav: Ingen


For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter
å følge NKK's etiske_grunnregler_for_avl og oppdrett.

Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper.
NTK oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen,
og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!

Kennel Marsten
Grethe Bergendahl
Sigynsvei 3
1349 Rykkinn
Tlf: 94044274

E-postbergendahlg@gmail.com

Hanne Bergendahl 
Ulverudvegen 34
2016 Frogner
Telf.: 97983322

Kennel Sonata Di Luna
Jelena Zozulia
Hytteveien 11

1542 Vestby
Tlf: 96738311
www.sonatadiluna.no

Kennel Perro Fiel
Marit og Ståle Mesteig
Gubbstenveien 22, 
7374 Røros
Tlf 97009249/ 47652712
www.kennelperrofiel.com 
E-post: kennelperrofiel@gmail.com

 

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel

 

 

(+47) 97 47 49 44