Irish softcoated wheaten terrier

Kontaktinfo til Rasegruppen for Wheaten: 
ISWTR v/ Ranveig Isene, Øvre Eldevika 19,  6713 Almenningen, Tlf. 971 61 528
Bankkonto: 1503.17.00784       

E-Post: wheaten@norskterrierklub.no

 

ÅRETS WHEATEN 2022 

resultater finn du ved å klikke her

 

Årets rallywheaten 2022 finn du ved å klikke her

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE  2021 på Best Western Stav Hotell, Trondheim

Protokoll med vedlegg finner du ved å klikke her

 

Innkallingen med årsmelding finner du her

Årsmøte 2021 vil bli avholdt i Trondheim lørdag 23.oktober. Alle våre medlemmer er velkomne til å foreslå kandidater til styret. Forslag skal sendes til valgkomiteens leder, Maria Mørk Dønheim, epost: hipphurr@online.no

Innkalling med årsmøtepapirer blir lagt på hjemmesiden 3 uker før årsmøtet.  Saker som ønskes belyst er også velkomne til årsmøtet, og sendes til wheaten@norskterrierklub.no. Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn saker de ønsker skal bli tatt opp. Frist for innsendelse av forslag til styremedlemmer og saker er 18. september, 5 uker før møtedato.

 

 

 

 

ÅRETS WHEATEN 2020 

Resultater for årets wheaten 2020 finner du her

 

 

Avlysing Årsmøte 2020

Årsmøtet som var planlagt i Trondheim 24 oktober er avlyst.

Etter drøftingar i styret velger vi å avlyse årsmøtet pga Koronasituasjonen.
Nåværende styre fungerer frem til årsmøte i 2021.

Informasjon fra NKK:

Årsmøter i klubber, utsettelse eller avlysning

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens styre gjør i denne sammenheng.

 

 

 

 

Er du oppdretter eller planlegger å ha et kull på tispa di? 

Helsekomiteteen ønsker på vegne av rasegruppen Irish Softcoated Wheaten Terrier (ISWT) å informere om medfødt arvelig øyesykdom (micropthalmia/CH) hos ISWT.  Artikkel fra Helsekomiteen  står i Terrierbladet 2-20  og artikkelen finner du også her 

 

 

 

 

 

 

Helseundersøkelsen  2020

Takk til alle som har deltatt på denne. Resultat vil bli lagt ut når Frode Lingaas er ferdig med sin analyse av resultatene.

 

 

 

 

ÅRETS WHEATEN 2019 

Resultater for årets wheaten 2019 finner du her

 

 

Avkjed med wheaten -oppsu​mmering og takk

Ann Mari Virtanen har hatt stor betydning for rasens utvikling i Norge . Vi deler link til hennes hjemmeside. Der hun tar avskjed med wheaten gjennom en oppsummering og takk  .

http://www.virtawheatkennel.com/95473827

 

 

 

Gratulerer til  Lillian Røste og Astrands Aglaia aka Nayeli
som rallylydighetchampion 

Norges første Irish Softcoated Wheaten Terrier som Champion
i Rallylydighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORDISK OPPDRETTERKONFERANSE

Den svenske wheatenklubben inviterer til Nordisk oppdretterkonferanse i Stockholm
30.nov- 1.des.2019

 Rasegruppa for Irish Softcoated Wheatenterrier i Norge vil være representert og delta med en presentasjon ifht rasen vår i Norge. Vi håper at flere vil benytte seg av muligheten til å delta på denne spennende konferansen.

Invitasjon og program for konferansen finn du på vår side på Facebook

https://www.facebook.com/Irish-softcoated-Wheaten-terrier-rasegruppe-Norge-128720133845352/

eller på Svenska Wheaten Terrier klubben sin hjemmeside

 

 

 

ÅRSMØTE 2019

Årsmøte 2019 vil bli avholdt i Molde lørdag 19.oktober. Alle våre medlemmer er velkomne til å foreslå kandidater til styret, dette skal sendes til valgkomiteens leder, Maria Mørk Dønheim, epost  hipphurr@online.no

Innkalling med årsmøtepapirer blir lagt på hjemmesiden 3 uker før årsmøtet.  Saker som ønskes belyst er også velkomne til årsmøtet, og sendes til wheaten@norskterrierklub.no . Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn saker de ønsker skal bli tatt opp. Frist for innsendelse av forslag til styremedlemmer og saker er 14. september, 5 uker før møtedato .

 

 

 

ÅRETS WHEATEN 2018

​Resultater for årets wheaten 2018 finner du her

 

 

 

 

 

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44