For oppdrettere

For oppdrettere

Helsekomiteteen ønsker på vegne av rasegruppen Irish Softcoated Wheaten Terrier (ISWT) å informere om medfødt arvelig øyesykdom (micropthalmia/CH) hos ISWT.

 

/Userfiles/Sites/images/oppdretterklasse.jpg

 

Er du oppdretter? Eller går du i tankene om å ha et kull på din tispe?


Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terriere har valgt å skille på krav for avlsdyr og anbefalninger. Seriøse oppdrettere anbefales på det sterkeste å følge både kravene og anbefalningene for avlsdyr.

Helsekomiteen har utarbeidet rasespesifikk avlsstrategi for rasen vår og vi anbefaler at alle oppdrettere og andre som går i tanker om å bli en oppdretter om å lese nøye gjennom dokumentet og bruke det som en mal i sitt avlsarbeid. Helsekomiteen og styret vil iløpet av de neste årene arbeide for å formidle og utvikle målene som er satt i RAS på best mulig måte.

Rasegruppen har ingen valpeformidler. Oppdrettere som planlegger valpekull eller har valper bes sende mail til rasegruppen
på denne måten kan gruppen best formidle valper. Rasegruppen formidler kun valper etter foreldre som møter avlskravene for rasen. 

Rasegruppen har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav - sist endret på årsmøte 2021: 

Oppdatert informasjon om avlskrav og anbefalinger:

Rasegruppens krav for avlsdyr :

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent premiegrad, i Juniorklasse,Unghundklasse eller åpen klasse, som minimumskrav.

3. Ang HD-status

 • Begge avlsdyr skal være HD røntget  
 • Primært bruke HD-fri avlskombinasjon (A-A; A-B; B-B)
 • HD C hund kan benyttes, men bare kombinert med HD grad A, og/eller  avlskombinasjonen gir samlet en HD indeks > 200, og ES > MS for begge avlsdyrene (basert på registreringer NKK Dogweb)  (ES = egensikkerhet; MS = minimum sikkerhet )
 • HD D skal ikke benyttes i avl

Anbefalingar ifht HD:

 • Dersom ES er lav (evt HD indeks mangler) anbefales det i tillegg å:
  • søke manuelt i avlsdata/dogweb for å innhente HD status avkom/slektninger for å vurdere mulige avlsdyr med hensyn til HD.  
 • Det er en generell nedgang i avkom/populasjonen, samt en økning av andel med HD status C. Det åpnes for forsiktig bruk av avlsdyr HD status C.
 • Den enkelt oppdretter skal være ekstra nøye med vurdering av avlsdyrenes/kombinasjonens kvaliteter for å sikre at de tilfører rasen noe positivt (ikke bare HD). Det presiseres at det også er enda viktigere med oppfølging av avkom:
  • avkom HD bør røntges, samt at videre bruk av samme avlsdyr avventes til avkom har kjent HD-status.

 

4. Krav ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet:

 • Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine foreldre
 • Homozygot tispe (del/del) skal ikke gå i avl

Anbefalinger ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet:

 • Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine foreldre
 • Heterozygote tisper (rbp4/del) kan brukes i avl men avlskombinasjoner  som kan gi avkom med genotypen del/del bør unngås
 • Det anbefales å følge NKK’s retningslinjer for DNA-testing: «prøve og innsending skal foregå hos veterinær».

Rasegruppen formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller kravene.

For mer detaljert informasjon for begrunnelse for endring i avlskrav finner du her

 

 

 

Anbefalinger ved valg av avlskombinasjoner

Å gjøre avlskombinasjoner består av mange valg. Ved en kombinasjon anbefaler rasegruppen at avvik ikke dobles opp.

Ingen individer er perfekt jf rasens standard. Vi har her valgt å definere det som avvik jf standarden. Det som innen avl defineres som avvik kan være av mindre pent, avvikende, graverende eller atypiske grad. Et eksempel på «mindre pent» kan være at et individ har noe store ører. Da anbefales det å forsøke og kombinere med et individ som har et mindre sett ører. Når et avvik er atypisk anbefales det å avgjøre at individet ikke skal gå i avl.

Å gjøre vurdering av avlskombinasjoner krever ofte at den følelsesmessige tilknytningen til det enkelte individ legges bort og vurderingen eksplisitt gjøres opp mot rasens standard.

Når et individ vurderes med «kritiske blikk» vil en gjerne finne ulike avvik hos individet, av ulik grad, hvor en forbedring kan være fordelaktig. Det er gjerne slik at hvert individ har flere avvik av ulike grad jf fra standarden. Det medfører valg med hensyn til hva som velges å ta med videre, evt gjøre valg om ved neste kombinasjon og hva som velges å redusere forekomsten av. Det er viktig å ikke bare vurdere selve individet, men også vurdere valgene opp mot individets stamtavle som forteller om individets genmateriale.

Rasegruppen anbefaler:
Vurdere avlskombinasjoner opp mot hva som er ønsket å få fram (hva du liker), hvordan begge individene (avlskombinasjonen) er opp mot rasestandarden og hva som ligger bak på linjene! Forsøk å balanser alle disse valgene slik at neste generasjons individer drar en positiv effekt av valgene som er vurdert og tatt!

Det er viktig for rasen at innavlsprosenten holdes så lav som mulig. I Dogweb (NKK) finnes det redskap for å beregne innavlsprosenten for en tenkt parring. Gjennomsnittlig innavlsprosent for rasen som helhet bør holdes under 2,5% regnet på fem ledd bakover, og alle oppdrettere oppfordres til å bidra til dette!

Rasegruppen anbefaler også å alltid gjøre vurderinger i henhold til helse, temperament og eksteriør.

Balanse: Det viktigste er å ikke henge seg opp i en faktor men å fokusere på hundens helhet når man skal avle(helse, temperament og eksteriør)

Utvalg av avlsdyr: For å ta vare på rasens sunnhet bør vi spre avlen på så mange ulike individer som mulig. Regelen er at en hund ikke bør ha mer enn 30-35 valper etter seg. Dette gjelder også hannhunder. Det oppfordres til ikke å gjøre paringer med hannhund som har mange kull etter seg fra før. Se heller etter om hannhunden du liker har en bror eller halvbror som kan brukes i stedet. 

HD: HD forårsakes av mange gener. I tillegg har miljøet stor betydning. Selv om HD er forholdsvis
sjelden på wheaten,  bør vi unngå at eventuelle arveanlegg sprer seg. Det anbefales at man i tillegg
til å røntge foreldre, også røntger så mange søsken til avlsdyrene som mulig. Dette vil gi et bedre bilde
av avlshundens genmateriale. For mer info om HD: klikk her

Utstilling: Det anbefales å stille ut hunden flere ganger for forskjellige dommere før paring. Dette vil gi et
bedre bilde av hundens kvaliteter.

PLN: Nyresykdommen Protein Loosing Nephropati finnes på rasen, og en stor del av våre hunder bærer
gener som kan medvirke til utvikling av sykdommen. Vi anbefaler at oppdrettere undersøker linjer for å unngå
å doble på hunder som har gitt PLN. Svenske wheaten terrier klubben har laget en liste over hunder som
har gitt sykdommen. For mer info om dette: klikk her

PLN og PNP forekommer pga. nyresykdom. 

PNP: Nyresykdommen Progressiv nephropati finnes på vår rase. Den har dødelig utgang for de individersom rammes.

Hunder med PNP får ofte symptomer som økt drikkelyst og hyppigere urinering. Hunder kan også få symptomer som diare,

og de har ofte nedsatt matlyst. 

Eiere av avlshund bør sjekke om PNP har forekommet i hundens slekt (søsken, foreldre og besteforeldre),
dette finnes det også liste på hos svenske wheaten terrier klubben. Samtidig er vi klar over at det trolig
finnes mange mørketall, og man kan aldri være helt sikre på at det ikke finnes verken PLN eller PNP
på linjene. 

Det finnes mer detaljert informasjon om PLN og PNP på den amerikanske wheaten terrier klubbens hjemmeside.

 

 

 

 

 

(+47) 97 47 49 44