For oppdrettere

For oppdrettere

/Userfiles/Sites/images/oppdretterklasse.jpg

Er du oppdretter? Eller går du i tankene om å ha et kull på din tispe?


 

Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terriere har valgt å skille på krav for avlsdyr og anbefalninger.

Seriøse oppdrettere anbefales på det sterkeste å følge både kravene og anbefalningene for avlsdyr.

 

Helsekomiteen har utarbeidet rasespesifikk avlsstrategi for rasen vår og vi anbefaler at alle oppdrettere

og andre som går i tanker om å bli en oppdretter om å lese nøye gjennom dokumentet og bruke det som

en mal i sitt avlsarbeid. Helsekomiteen og styret vil iløpet av de neste årene arbeide for å formidle

og utvikle målene som er satt i RAS på best mulig måte.

 

Oppdrettere som planlegger valpekull eller har valper bes sende mail til vår valpeformidler Nina Sevaldsen,
på denne måten kan hun best formidle valper. Valpeformidleren formidler kun valper etter foreldre som 
møter avlskravene for rasen. ninasevaldsen@gmail.com 

Avlskrav for wheaten:
1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent premiegrad, i Juniorklasse,

Unghundklasse eller åpen klasse, som minimumskrav.

3. Avlsdyr skal være frirøntget for HD (hofteleddsdysplasi).

 

Anbefalningene gjelder også om du går i tankene å avle på din wheaten terrier.

 

Avlsanbefalninger for wheaten:

 

Balanse: Det viktigste er å ikke henge seg opp i en faktor men å fokusere på hundens helhet

når man skal avle(helse, temperament og eksteriør)

 

Utvalg av avlsdyr: For å ta vare på rasens sunnhet bør vi spre avlen på så mange ulike individer

som mulig. Regelen er at en hund ikke bør ha mer enn 30-35 valper etter seg. Dette gjelder også

hannhunder. Det oppfordres til ikke å gjøre paringer med hannhund som har mange kull etter seg fra før.

Se heller etter om hannhunden du liker har en bror eller

halvbror som kan brukes i stedet. 

 

 

HD: HD forårsakes av mange gener. I tillegg har miljøet stor betydning. Selv om HD er forholdsvis

sjelden på wheaten,  bør vi unngå at eventuelle arveanlegg sprer seg. Det anbefales at man i tillegg

til å røntge foreldre, også røntger så mange søsken til avlsdyrene som mulig. Dette vil gi et bedre bilde

av avlshundens genmateriale.

 

Utstilling: Det anbefales å stille ut hunden flere ganger for forskjellige dommere før paring. Dette vil gi et

bedre bilde av hundens kvaliteter.

 

PLN: Nyresykdommen Protein Loosing Nephropati finnes på rasen, og en stor del av våre hunder bærer

gener som kan medvirke til utvikling av sykdommen. Vi anbefaler at oppdrettere undersøker linjer for å unngå
å doble på hunder som har gitt PLN. Svenske wheaten terrier klubben har laget en liste over hunder som
har gitt sykdommen. 

PLN og PNP forekommer pga. nyresykdom. 

PNP: Nyresykdommen Progressiv nephropati finnes på vår rase. Den har dødelig utgang for de individersom rammes.

Hunder med PNP får ofte symptomer som økt drikkelyst og hyppigere urinering. Hunder kan også få symptomer som diare,

og de har ofte nedsatt matlyst. 

Eiere av avlshund bør sjekke om PNP har forekommet i hundens slekt (søsken, foreldre og besteforeldre),
dette finnes det også liste på hos svenske wheaten terrier klubben. Samtidig er vi klar over at det trolig
finnes mange mørketall, og man kan aldri være helt sikre på at det ikke finnes verken PLN eller PNP
på linjene. 

Det finnes mer detaljert informasjon om PLN og PNP på den amerikanske wheaten terrier klubbens hjemmeside.

Innavl: Både forskning og erfaring viser at innavl over flere ledd gir problemer for en rase (sykdom og/eller

mentale

forstyrrelser). Det er derfor svært viktig for rasen at innavlsprosenten holdes så lav som mulig. NKK's

nettside/Dogweb har et greit redskap for å beregne innavlsprosenten for en tenkt parring. Gjennomsnittlig

innavlsprosent for rasen som helhet bør holdes under 2,5% regnet på fem ledd bakover, og alle oppdrettere

oppfordres sterkt til å bidra til dette.

 

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44