Hederbevisninger

Styret har i jubileumsåret ønsket å hedre de som er kommet før oss i arbeidet med rasen. Derfor besluttet vi å dele ut hedersbevisninger til oppdrettere eller enkeltpersoner som over mange år har lagt ned et stort stykke arbeid til gode for rasen,  gjennom sitt arbeid som oppdretter eller ressursperson ved å inneha verv i klubben senere rasegruppen.

HEDERSBEVISNING TILDELT PÅ WHEATENSPESIALEN  30.JUNI 2018

 Under spesialen i Trondheim hadde styret gleden av å dele ut den første Hedersbevisningen til Kennel Lorcebo. For deres bidrag til rasen gjennom mange år. Oppdrettet til Oddvar og Jorunn har hatt stor innflytelse på avlen i Norge og Norden forøvrig, og mange av hundene i dag har Lorckebo-hunder i sine stamtavler. Flere oppdrettere har tuftet starten på sine oppdrett på hunder fra Oddvar og Jorunn. 

 

 

HEDERSBEVISNINGER TILDELT PÅ DOGS 4ALL- NORSK VINNERUTSTILLING

 Etter at rasen ar ferdig i ringen på Norsk Vinner utstilling under Dpgs4All delte vi ut hedersbevisniner til følgende:

 

 

Roy Eng og KennelSofteng for oppdrett,

Anne Mari Vitanen og Kennel Virtawheat for oppdrett og innsats for klubben/rasegruppen 

Thomas Hammond for arbeid for klubben/rasegruppen.

 

Harald Andreassen og Kennel Patchabel for oppdrett var ikke tilstede på utstillingen. Han får derfor hedersbevisningen ved en senere anledning.
 

 

 

(+47) 97 47 49 44