Kjope valp

Rasegruppa har ingen valpeformidler

Ved spørsmål om rasen: Ta kontakt med :

Ranveig Isene
ranveigisene@gmail.com
971 61 528

Jane Kauserud
janekauserud@hotmail.com
977 00 893

 


 

 

Description: Wheaten valp      Description: Wheaten valper
TIPS TIL DEG SOM TENKER PÅ Å KJØPE VALP               

Hvis du har funnet ut at wheaten terrier er rasen som passer for deg, blir neste spørsmål:
Hvor skal jeg kjøpe valp?  Hvilke oppdrettere er seriøse?

Rasegruppen kan ikkev gå ut å anbefale bestemte oppdrettere.  Du blir nødt til å finne ut av dette selv.  Vår anbefalning er å velge en oppdretter som følger NKK's retningslinjer for avl, samt wheaten rasegruppas anbefalninger for avlsdyr. Ved å bruke dette som utgangspunkt og minimum på leting etter valp er du på god vei.

Rasegruppens anbefalinger for avlsdyr:

Rasegruppen har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav:  

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent premiegrad, i Juniorklasse,Unghundklasse eller åpen klasse, som minimumskrav.

3. Avlsdyr skal være frirøntget for HD (hofteleddsdysplasi).

Rasegruppens valpeformidler formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller disse anbefalingene.

 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20%C3%A5%20g%C3%A5%20til%20valpekull.jpg

 

 

(+47) 97 47 49 44