Oppdrettere

Oppdrettere av Irsh softcoated wheaten terrier

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Husk å betale oppdretterlinken for inneværende år, hvis du ikke står oppført på listen og betaler for inneværende år så må du også sende
inn informasjon til oppdrettersiden; wheaten@norskterrierklub.no 
Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før linken blir lagt ut da det må gies beskjed fra NTK til rasegruppen at penger er på konto før linken blir lagt ut.

 

Angel Pollentia's Kennel
Gunn Kari Skauge, 5956 Vågseidet
Tlf: 97463770/56360753

Granholtet Kennel
Cecilie og Bjørg Hammond, 1412 Sofiemyr
Tlf: 46472396/41540890

Hallinglabben Kennel
Siv Svingen, 3539 Flå
Tlf: 41 20 59 16

Knauslia Kennel
Laila Mikkelsen, 3261 Larvik,
Tlf: 91690640

Parwheat Kennel
Marit Alme, Fjellbygda,  6823 Sandane
Tlf: 93 08 46 23

Tarakita Kennel
Robert og Gro Berthelsen, 1534 Moss,
Tlf: 91 59 46 40

 

 

Oppdrettere som ønsker å stå på denne listen må være medlem av Norsk Terrier Klub. De oppdretterne som står på listen, forplikter seg til å følge de retningslinjer for avl som er vedtatt i Norsk Kennel Klub.

Oppdrettere står selv ansvarlig for å følge kravene rasegruppen har satt.

Rasegruppens krav for avlsdyr:

Rasegruppen har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav: 

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent premiegrad, i Juniorklasse,Unghundklasse eller åpen klasse, som minimumskrav.

3. Avlsdyr skal være frirøntget for HD (hofteleddsdysplasi).

 

Rasegruppens valpeformidler formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller disse anbefalingene.

Enhver oppdretter er selv ansvarlig for at opplysninger tilknyttet sin kennel er korrekte. Endringer sendes skriftlig til  webmaster: wheaten@norskterrierklub.no 

Lyst til å bli oppdretter? Her er noen tips - Les her

Savner du oppdretternavnet ditt på oppdretterlisten?  

Oppdretterlink koster  kr. 300,- , og disse pengene skal overføres til Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. 

Linken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink (årstall), rase og kennelnavn.

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44