Oppdrettere

Oppdrettere av Irsh softcoated wheaten terrier

Oppdretterlink  koster kr. 300,- (for 1 kalenderår)

Beløpet overføres Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545

Lenken blir publisert når innbetalingen er registrert.

Merk giroen med: Oppdretterlink. år, rase og navn på kennel.

Husk å betale oppdretterlinken for inneværende år, hvis du ikke står oppført på listen og betaler for inneværende år så må du også sende
inn informasjon til oppdrettersiden; wheaten@norskterrierklub.no 
Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før linken blir lagt ut da det må gies beskjed fra NTK til rasegruppen at penger er på konto før linken blir lagt ut.

 

Oppdrettere som ønsker å stå på denne listen må være medlem av Norsk Terrier Klub og Rasegruppa for ISWT. De oppdretterne som står på listen, forplikter seg til å følge de retningslinjer for avl som er vedtatt i Norsk Kennel Klub samt  krav og anbefalinger satt av rasegruppen.

Oppdrettere står selv ansvarlig for å følge kravene rasegruppen har satt.

 

Angel Pollentia`s kennel
Gunn Kari Skauge, Fjellangersvingane 67, 5955 Lindås
Epost: mailto:angelpollentia@gmail.com

 

Parwheat Kennel
Marit Stette Alme, Ytre Fjellbygda 158,  6823 Sandane
Tlf: 93 08 46 23

Epost: :maritalme65@gmail.com

 

Kennel Keep Sparkling
Wenche Hell,  Vikhovlia 1709  7560 Vikhammer
tlf.: 92426685

mailto:wenchehell@gmail.com

 

Kennel Kaskjera
Heidi Græsmann, Schiøtz vei 5,  7020 Trondheim
Tlf 99273965
Epost: heidigraesmann@gmail.com

 

 

Rasegruppens krav for avlsdyr :

Rasegruppen har gjort vedtak om å anbefale at avlsdyr bør tilfredsstille følgende krav - sist endret på årsmøte 2021: 

1. Alle avlsdyr skal være mentalt og fysisk sunne og friske.  De skal ikke ha kjente, arvelige sykdommer.

2. Avlsdyr skal være stilt ut på offisiell utstilling med oppnådd Excellent premiegrad, i Juniorklasse,Unghundklasse eller åpen klasse, som minimumskrav.

3. Ang HD-status

 • Begge avlsdyr skal være HD røntget  
 • Primært bruke HD-fri avlskombinasjon (A-A; A-B; B-B)
 • HD C hund kan benyttes, men bare kombinert med HD grad A, og/eller  avlskombinasjonen gir samlet en HD indeks > 200, og ES > MS for begge avlsdyrene (basert på registreringer NKK Dogweb)  (ES = egensikkerhet; MS = minimum sikkerhet )
 • HD D skal ikke benyttes i avl

Anbefalingar ifht HD:

 • Dersom ES er lav (evt HD indeks mangler) anbefales det i tillegg å:
  • søke manuelt i avlsdata/dogweb for å innhente HD status avkom/slektninger for å vurdere mulige avlsdyr med hensyn til HD.  
 • Det er en generell nedgang i avkom/populasjonen, samt en økning av andel med HD status C. Det åpnes for forsiktig bruk av avlsdyr HD status C.
 • Den enkelt oppdretter skal være ekstra nøye med vurdering av avlsdyrenes/kombinasjonens kvaliteter for å sikre at de tilfører rasen noe positivt (ikke bare HD). Det presiseres at det også er enda viktigere med oppfølging av avkom:
  • avkom HD bør røntges, samt at videre bruk av samme avlsdyr avventes til avkom har kjent HD-status.

 

4. Krav ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet:

 • Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine foreldre
 • Homozygot tispe (del/del) skal ikke gå i avl

Anbefalinger ifht. anvendelse av testresultat for RBP4 i avlsarbeidet:

 • Før tispe og hannhund brukes i avl skal de være DNA-testet for RBP4.  Unntak: Avlsdyr der begge foreldredyr er testet fri trenger ikke være testet fordi de vil også være fri som sine foreldre
 • Heterozygote tisper (rbp4/del) kan brukes i avl men avlskombinasjoner  som kan gi avkom med genotypen del/del bør unngås
 • Det anbefales å følge NKK’s retningslinjer for DNA-testing: «prøve og innsending skal foregå hos veterinær».

Rasegruppen formidler bare valper etter foreldredyr som tilfredsstiller kravene.

For mer detaljert informasjon for begrunnelse for endring i avlskrav finner du ved å klikke her

 

Enhver oppdretter er selv ansvarlig for at opplysninger tilknyttet sin kennel er korrekte. Endringer sendes skriftlig til  webmaster: wheaten@norskterrierklub.no 

 

Lyst til å bli oppdretter? Her er noen tips - Les her

 

Savner du oppdretternavnet ditt på oppdretterlisten?  

Oppdretterlink koster  kr. 300,- , og disse pengene skal overføres til Norsk Terrier Klubs konto nr.: 1503.25.80545. 

Linken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk giroen med: Oppdretterlink (årstall), rase og kennelnavn.

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20oppdretterlink%281%29.jpg

 

 

/Userfiles/Sites/images/Knapp%20for%20innmelding%20av%20valpekull%281%29.jpg

 

 

(+47) 97 47 49 44