Rasegruppen

Er du glad i Wheaten Terrieren?

Da er dette rasegruppa for deg!

Rasegruppa

Vi er en rasegruppe under Norsk Terrier Klub. Rasegruppa er åpen for alle som er interessert i rasen Irish softcoated wheaten terrier. For tiden har vi rundt 300 medlemmer – og vi ønsker oss mange flere!

Rasens beste

Rasegruppas formål er å arbeide for rasens beste, bevare dens gode egenskaper, gi hjelp til eiere av rasen og legge til rette for positive aktiviteter for hund og eier.

Helse

Rasegruppa har helt siden 1997 hatt en Helsekomité som arbeider for å ta vare på rasens gode helse. I 1998 gjennomførte rasegruppa en helseundersøkelse som ga oss mye nyttig informasjon om rasen. Våren 2009 ble det gjennomført en ny undersøkelse. Vi har en sunn rase, og vil være føre var, slik at vi kan bevare rasens sunnhet på best mulig måte.

Klippekurs

Wheaten terrieren er en pelsrase, og opplæring i klipp og pelsstell gis til dem som ønsker det. Det holdes kurs mange steder i landet. Disse annonseres gjennom nettsiden vår og på Facebooksiden.

 

Seminarer

Det avholdes oppdretterseminar, som tar opp viktige og nyttige temaer for rasegruppas oppdrettere.  Gode, kunnskapsrike oppdrettere er avgjørende og viktig for å drive et sunt og fornuftig oppdrett.

Treff og samlinger

Det holdes treff og samlinger rundt på forskjellige steder i landet – det kan være medlemsmøter med aktuelle temaer, sosiale treff, og turer.

Medlemsinfo

Vi har egne sider i terrierbladet som vi samler inn stoff til, her ønsker vi at medlemmene skal bidra.
Vi er også på facebook.

Nettside

Her på nettsiden vår finner du mye hyggelig og nyttig stoff om rasen vår. Har du lyst til å bidra med bilder og historier, kan du sende dette til wheaten@norskterrierklub.no

Regionskontakter

Rasegruppa har flere regionskontakter rundt omkring i landet. De er rasegruppas lokale representanter, som kan gi deg svar på spørsmål og inviterer deg med på lokale treff og samlinger.

Bli medlem!

Vi vil gjerne ha deg med som medlem i rasegruppa! Ønsker du informasjon om hvordan du kan melde deg inn. Trykk på innmelding på den øverste menyen, husk å velge rase slik at du også er medlem av rasegruppa!

 

 

(+47) 97 47 49 44