Styret

Kontaktinfo til Rasegruppen for Wheaten:
ISWTR v/ Ranveig Isene, Øvre Eldevika 19,  6713 Almenningen, Tlf. 971 61 528
Bankkonto: 1503.17.00784       

E-Post: wheaten@norskterrierklub.no
 
 

Leder:                      Ranveig Isene, ranveigisene@gmail.com Tlf. 971 61 528

Nestleder:                Siv Svingen: siv.svingen@hknett.no  Tlf: 412 05 916

Sekretær:                 Marit Stette Almemarialme65@gmail.com Tlf. 930 84  623 

Kasserer:                 Cecilie Hammoond, Tlf: 464 72 396

Styremedlemmer:     Kari Bosmen
                                    Astri Finnanger

Varamedlemmer:

1. vara: Trude Plassen

 


Kontaktperson for spørsmål om rasen:
 

Ranveig Isene, ranveigisene@gmail.com Tlf. 971 61 528


Revisor:            Ingen revisor i 2022- Hovedstyret tar denne oppgaven frem til neste årsmøte

 

(+47) 97 47 49 44