Styret

Kontaktinfo til Rasegruppen for Wheaten:
ISWTR v/ Ranveig Isene, 6713 Almenningen, Tlf. 57854848
Bankkonto: 1503.17.00784       

E-Post: wheaten@norskterrierklub.no
 
Leder:              Kristine Mali Rjaanes,  Tlf: 93 21 44 33

Nestleder:      Stine Foosnæs,  tlf: 450 61 667

Sekretær:        Ranveig Isene,  Tlf. 57 85 48 48

 

Styremedlemmer:

Ranveig Isene, ranveigisene@gmail.com Tlf. 57 85 48 48

Stine Foosnæs stine_f7@hotmail.com tlf: 450 61 667

Janicke Sotnak jsotnak@online.no tlf: 99022073

Marit Stette Alme, marialm@online.no Tlf. 93 08 46 23

Varamedlemmer:

Line Ruud Olsvik linero_85@hotmail.com tlf. 970 46 102

Laila Kvam Mikkelsen lailathyra@gmail.com tlf 916 90 640


Kontaktperson for spørsmål om rasen:

Jane Kauserud, janekauserud@hotmail.com tlf: 97 70 08 93


Revisor:               Dag Terje Hessevik

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44