Styret

Kontaktinfo til Rasegruppen for Wheaten:
ISWTR v/ Ranveig Isene, Øvre Eldevika 19,  6713 Almenningen, Tlf. 971 61 528
Bankkonto: 1503.17.00784       

E-Post: wheaten@norskterrierklub.no
 
 

Leder:                      Ranveig Isene, ranveigisene@gmail.com Tlf. 971 61 528

Nestleder:                Siv Svingen: siv.svingen@hknett.no  Tlf: 412 05 916

Sekretær:                 Marit Stette Almemarialme65@gmail.com Tlf. 930 84  623 

Kasserer:                 Cecilie Hammoond, Tlf: 464 72 396

Styremedlemmer:     Trine Plassen
                                    Astri Finnanger

Varamedlemmer:

1. vara: Jane Kauserud  janekauserud@hotmail.com  Tlf: 977 00 893

2. vara: Cathrin Innvær Lohne


Kontaktperson for spørsmål om rasen:
Jane Kauserud, janekauserud@hotmail.com tlf: 977 00 893

Ranveig Isene, ranveigisene@gmail.com Tlf. 971 61 528


Revisor:               Dag Terje Hessevik

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44