Nye champions

Nye utstillings- og prøvechampions - godkjent av Norsk Kennel Klub
(Etter at hunden har oppnådd tilstrekkelig premiering for championat, må det søkes NKK om godkjenning av championatet).

2023

August
N DK UCH AGHI AGHII N A(H)CH Alcaphi's Joyful Journey, NO53577/15, Oppdretter Malene Halstad Ask/eier Aina Borgenvik. Oppnådd tittel Norsk Champion Agility Hopp

Juni
N UCH Three Pines Eternal Love SE50245/2019, oppdretter Eva Kristina Burström, Sverige/eier Anne Sollerud, Skiptvet

Mai
N FI EE UCH NORDV-22 FIV-22 Mild Red Color of the Wind FI43048/19, oppdretter/eier Camilla von Numers, Finland

2022
Mai
N UCH Three Pines Epic Elara Luna SE50244/2019, oppdretter Eva Kristina Burström, Sverige/eier Agnes Christine Gundersen, Valderøya

Januar
N DK SE UCH Smox Guns N'Roses SE49210/2019, oppdretter/eier Elisabeth Skålberg, Sverige

2021

Oktober
N DK UCH AGHI AGHII Alcaphi's Joyful Journey NO53577/15, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum/eier Aina Borgenvik, Kristiansand

September
N UCH Rubinettes Bohemian Rhapsody SE31096/2019, oppdretter Anette Bodin, Sverige/eier Elin Salamonsen, Lakselv

August 
N UCH NJV-20 NV-20-21 O'Rowanne Darcy SE41407/2019, oppdretter Annika Vänje, Sverige/eier Helene Jensen Indreflø, Sørskogbygda

Juli
N DK UCH AGHI Alcaphi's Joyful Journey NO53577/15, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum/eier Aina Borgenvik, Kristiansand

Juni
N FI VCH FI UCH HeJW-17 Coolaney The Chosen One FI15106/20, oppdretter Liz Walmsley, Australia/eier Anna-Maria Linna og Kirsi Hänninen, Finland 

2020

Oktober

N DK FI SE UCH Smox Flower Power SE34652/2018, oppdretter Elisabeth Skålberg, Sverige/eier Over Gustavsson, Sverige

N DK FI SE UCH NORDV-19 Merrymac Frosty Morning SE28769/2018, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige/eier Anne-Lie Lovrén, Sverige 

August

N UCH Smox Fanfare SE34651/2018, oppdretter Elisabeth Skålberg, Sverige/eier Marius Erlandsen, Asker 

2019

Oktober

N SE UCH O'Shamrock Breed Northern Night Af SE31745/2018, oppdretter Dimitri og Stephanie Hochard, Frankrike/eier Kristina Girhagen, Sverige

N DK SE UCH SEV-18 Merrymac Edition Of Gold SE37599/2017oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

September

N SE UCH JEUW-18 NORDJV-18 NORDV-18 Red Wire Sky's The Limit SE42212/2017, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

Juli

N UCH Three Pines Curious Comrade SE41416/2017, oppdretter/eier Eva Kristina Burström, Sverige

C.I.B. N SE UCH Alcaphi's Jiffy Pop On Fire SE12102/16 - NO53574/15, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum/eier Anette Bodin, Sverige

Mai 

N DK SE FI UCH JWW-18 NV-18 SEV-18 Fireflash Gold Dust SE48233/2017, oppdretter Sonja Metschulat, Tyskland/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

Mars

N UCH SEJV-17 SEV-17 Smox Ericsson SE24840/2017, oppdretter/eier Elisabeth Skålberg, Sverige

2018

November

NORD UCH O'Rowanne Caiomhe SE32797/2016, oppdretter/eier Annika Vänje, Sverige

N DK SE UCH DKV-17 NV-18 Merrymac Cream Of The Cropp SE33440/2016, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige/eier Karin Hindfelt, Sverige

August
NORD (DK SE N) UCH NV-17 Red Wire Qayenne SE35797/2016, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

C.I.B. FI EE RU GI UCH NORD (N SE FI) VCH FIV-11 FIVV-17 NORDVV-17 Karamell-In Tättähäärä FI31309/09, oppdretter Nanna Pesola, Finland/eier Johanna Noona Niemelä, Finland

Juli
N FI SE UCH O'Rowanne B B King SE39346/2014, oppdretter Annika Vänje, Sverige/eier Lena Ericson Lind, Sverige

N UCH Smox Dancing Queen SE52103/2015, oppdretter Elisabeth Skålberg, Sverige/eier Lene-Kristine Garsjø, Trondheim

2017

November
N DK UCH Alcaphi's Joyful Journey NO53577/15, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum/eier Aina Borgenvik, Kristiansand

N SE UCH Three Pines Breathtaking Beauty SE46938/2015, oppdretter Eva Kristina Burström, Sverige/eier Carina Lind Johansson, Sverige

September
N DK SE UCH SEJV-16 KBHV-16 Smox Dolce Vita SE52101/2015, oppdretter/eier Elisabeth Skålberg, Sverige


August
NORD EE UCH LV EE JCH N FI VCH Devilish Gambling Man FI32935/14, oppdretter Anna-Maria Linna, Finland/eier Kirsi Hänninen, Finland

N SE DK UCH NORDJV-15 Red Wire Point Of View SE18542/2015, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

N SE UCH Smox Christina SE28287/2015, oppdretter Elisabeth Skålberg, Sverige/eier Ove Gustafsson, Sverige

Juli

N FI SE UCH TLNJW-15 TLNW-15 O'Rowanne Bastille SE39347/2014, oppdretter/eier Annika Vänje, Sverige

N FI EE UCH BALTV-17 Mild Red Againstallflags FIN51000/08, oppdretter Camilla von Numers, Finland/eier Alexander von Numers, Finland 

Mars

N UCH NV-16 Alcaphi's Illuminati NO35926/15, oppdretter Malene Halsted Ask, Gjerdrum/eier Ole og Malene H. Ask, Gjerdrum

N FI EE LT UCH LV EE JUCH BALTJV-15 RIGAJW-15 Caramel's Quickwitted Quinta FI10563/15, oppdretter Dirk Koch og Jörg Brossette, Tyskland/eier Camilla Von Numers, Finland

N FI DK SE UCH US CH NORDJV-15 NORDV-15 SE V-16 Merrymac Zinnia Of Gold Again SE11151/2015oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

2016
November

N SE UCH JEUW-15 JWW-15 SEJV-15 Merrymac You Are The Winner SE39016/2014, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

Oktober
N FI EE UCH Red Wire Lord Of The Rings FI26914/13, oppdretter Birgitta og Arne Sköld, Sverige/eier Elina Kokkonen, Finland

August
N SE DK FI UCH EUJW-15 Three Pines Amazing Grace SE42898/2014, oppdretter/eier Eva Kristina Burström, Sverige

Juni
N FI UCH Wyndam Devilish Proud FI57858/11, oppdretter Valerie Kenyon, UK/eier Anne-Maria Linna, Finland

N FI UCH LV EE JCH Devilish Gambling Man FI32935/14, oppdretter Anna-Maria Linna, Finland/eier Kirsi Hänninen, Finland

2015

Oktober
N SE UCH NV-15 Sorrel Hill King Of Hearts NO52531/2013, oppdretter/eier Anne Sollerud, Skiptvet

September
N NORD UCH SEV-15 Merrymac Westwood Vivienne SE34148/2013, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige/eier Christina Soini, Sverige

Juli
N UCH Alcaphi's Highway To Heaven NO47654/2013, oppdretter Malene Ask, Gjerdrum/eier Ruth Ågren Berge, Gjerdrum

N SE UCH Red Friend's Tactic Surprise S42399/2009, oppdretter Anna Forsberg, Sverige/eier Magdalena Uthberg, Sverige

Juni
N RU UCH Red And Golden Exclusive  RKF3396494, oppdretter/eier Svetlana Kuvshinskaya, Russland

N SE DK UCH Merrymac Xchequer SE34140/2013, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

Mars
NORD UCH SEV-13 JWW-14 DKV-14 NV-14 Red Wire Miss Moneypenny SE21229/2013, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

NORD UCH SEJV-13 JWW-14 SEV-14 Red Wire Mastermind SE21225/2013, oppdretter/eieorsbr Birgitta og Arne Sköld, Sverige

C.I.B. NORD N PL SL UCH MerryMac Not Your Business DK16793/2010, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige/eier Jeanel Kristensen, Danmark

2014
Oktober

N FI EE UCH LV EE JUCH EEJV-13 BALTJV-13 Devilish Dreamcatcher FI40956/12, oppdretter Anna-Maria Linna, Finland/eier Anna-Maria Linna og Pia Asikainen, Finland

N FI EE UCH Devilish Caol Ila FI49322/11, oppdretter Anna-Maria Linna, Finland/eier Jaana Auvinen, Finland

August
N FI SE UCH SE VCH SEV-13 Smox Amore SE45916/2012, oppdretter Elisabeth Skålberg, Sverige/eier Åsa Eriksson, Sverige

N EE SE UCH Merrymac Unlimited SE43806/2012, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

N DK SE UCH JWW-13 Merrymac Roughrider SE18499/2012, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

N SE UCH DKV-13 NV-13 Smox Amarone SE45920/2012, oppdretter/eier Elisabeth Skålberg, Sverige

Juli
NORD UCH DKV-13 JEUW-13 NV-13 Red Wire Key To Success SE42141/2012, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

Juni
N UCH Ca-Miba's Xtra Ruby Fairytale NO39887/12, oppdretter Karin Midthjell Bakk, Oppdal/eier Kåre Christian Nordhus, Tromsø

N SE EE UCH FIV-13 NORD V-13 Merrymac Sensation SE40953/2012, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

N DK UCH Betty DK10001/2012, oppdretter/eier Kirsten Læssøe, Danmark

Mars
N SE UCH AMSV-13 Alcaphi's Good As Gold NO35784/12, oppdretter/eier Malene H. Ask, Gjerdrum 

2013

September
N UCH Sorrel Hill Join The Storm NO45021/11, oppdretter Anne Sollerud, Skiptvet/eier Eigil Ole Forbord, Oslo

Juni
N SE UCH Sorrel Hill Joy Of Love NO45025/11 SE52353/2011, oppdretter Anne Sollerud, Skiptvet/eier Eva Kristina Burström, Sverige

N DK SE UCH Merrymac Pearl Pirouette Again SE20196/2011, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

N SE UCH SEV-12 Merrymac Pick Pocket SE20193/2011, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

Mars
N UCH Merrymac Pathfinder SE20198/2011, oppdretter Gertrud og Thomas Hagström, Sverige/eier Siw Bodil Fredriksen, Skien

N DK SE UCH NORDJV-11 Merrymac O'Sullivan SE20186/2011, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige 

2012

September
N FI UCH Fardarrigh Dodge The Bullet FI19444/10, oppdretter Jetta Tschokkinen, Finland

Juni
NORD UCH DKV-11 JWW-11 NV-11 Red Wire Hell's Angel SE42132/2010, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

Februar
N DK SE UCH NORDV-11 Merrymac Koh-I-Noor S63738/2009, oppdretter/eier Gertrud og Thomas Hagström, Sverige

2011

August
NORD UCH Red Wire Electra S64056/2008, oppdretter/eier Birgitta og Arne Sköld, Sverige

Mai
N UCH Ca-Miba's Ups Up NO46300/09, oppdretter/eier Karin Midthjell Bakk, Oppdal 

Mars
N SE UCH Mac Rua's Hailys Hurricane S16964/2009, oppdretter Eva Brunstedt, Sverige/eier Anette Bodin, Sverige

Februar
N SE UCH Caroholm's Kamelot S58118/2008, oppdretter Carola Holmström, Sverige/eier Elisabeth Skålberg, Sverige

N SE UCH NORDJV-2009 Mac Rua's Hot Hazelnut S16965/2009, oppdretter/eier Eva Brunstedt, Sverige

N UCH Mac Rua's Ice-Cream Illusion S17356/2009, oppdretter Eva Brunstedt, Sverige/eier Malene H. Ask, Gjerdrum

N UCH Sorrel Hill Incredible Isac NO34552/09, oppdretter Anne Sollerud, Skipvet/eier Lise Evjen, Oslo

N SE DK NORD UCH Sorrel Hill Immortal Love NO34553/09, oppdretter Anne Sollerud, Skiptvet/eier Eva Kristina Burström, Sverige

N SE UCH NORDV-2010 Sorrel Hill Irresistible Indeed NO34551/09, oppdretter Anne Sollerud, Skiptvet/eier Harald Larsen, Halden

 

(+47) 97 47 49 44