Oppdrettere

Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. For å få registrere valper i Norsk Kennel Klub plikter man som oppdretter å følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen kvalitetskrav for å få en lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!
  

Kennel Alcaphi
Malene H. Ask, Brådalsgutua, 2022 Gjerdrum
Tlf. 992 56 684 


Kennel Sorrel Hill
Anne Sollerud, Brekkeåsen 15, 1816 Skiptvet
Tlf. 913 04 019

 Oppdretterlenke koster for 2019 kr. 300,-. Disse pengene skal betales til Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk betalingen med oppdretternavn og rase. 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44