Oppdrettere


Her finner du oppdrettere som er medlem av Norsk Terrier Klub. 

For å få registrert valper i Norsk Kennel Klub, må oppdretteren følge NORSK KENNEL KLUBS ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

Ut over dette stilles det ingen krav til å få lenke på disse sidene. Det er således ingen garanti for kvaliteten på oppdrettet. Valpekjøp vil alltid være en tillitssak mellom oppdretter og valpekjøper. Norsk Terrier Klub oppfordrer alle potensielle valpekjøpere til å sette seg godt inn i rasen og til å etablere god kontakt med potensielle oppdrettere!  

 Oppdretterlenke koster for 2022 kr. 300,-. Disse pengene skal betales til Norsk Terrier Klubs konto: 1503 25 80545.

Lenken blir ikke lagt ut før innbetalingen er mottatt. Merk betalingen med oppdretternavn og rase. 

 

(+47) 97 47 49 44