Valper

Krav til formidling av valper gjennom Norsk Terrier Klub for raser uten egen rasegruppe

For å få formidlet valper gjennom klubben, må rasenes avlsanbefalinger (RAS) følges. 

- Valpene registreres i Norsk Kennel Klub.
- Avlsdyrene må  ha oppnådd minst VG på offisiell utstilling.
- Helsekrav: Ingen

Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

(+47) 97 47 49 44