Jack Russell Terrier

 

Rasegruppen for Jack Russell Terrier

Velkommen til rasegruppen for Jack Russell Terrier sin hjemmeside!

***

***

Noen viktige linker: 

Ikke la deg lure!

Råd og tips ved kjøp valp

Oppdretterliste

***

 

Rasegruppen for Jack Russell Terrier (JRT) ble etablert i 2009 og er underlagt Norsk Terrier Klub (NTK). Rasegruppen tilbyr valpeformidling gjennom NTK for oppdrettere som er oppført med link på hjemmesiden, oppdretterseminarer og andre kurs / arrangementer med formål om å bedre rasen ytterligere. Som medlem i NTK rasegruppen for JRT vil du i tillegg til Terrierbladet også motta vårt medlemsblad "Vi med Jack". Samtidig som du er med på å støtte arbeidet til rasens fremtid i Norge. På hjemmesiden vil du finne informasjon om rasen, oppdretterliste, diverse resultater fra konkurranser med våre flotte Jack Russell Terriere, informasjon om treff o.lign. 

***

 

Kontaktinformasjon: jack@norskterrierklub.no

Copyright gjelder alle bilder og tekst brukt på Rasegruppen for Jack Russell Terrier sin hjemmeside!

 

 

(+47) 97 47 49 44