Jack Russell Terrier

 

Rasegruppen for Jack Russell Terrier

 

Velkommen til rasegruppen for Jack Russell Terrier sin hjemmeside!

 

Vi gratulerer Årets Bamsevinner 2019 - Ch. Knøtteliten's Esme

En flott ambassadør for rasen vår.

Eier og oppdretter: Ida Trudvang/ Knøtteliten Terrier, handler Pietro Nucera

 

 

Rasegruppen for Jack Russell Terrier (JRT) ble etablert i 2009 og er underlagt Norsk Terrier Klub (NTK).
Rasegruppen tilbyr valpeformidling gjennom NTK for oppdrettere som er oppført med link på hjemmesiden, oppdretterseminarer og andre kurs / arrangementer med formål om å bedre rasen ytterligere.
Som medlem i NTK rasegruppen for JRT vil du i tillegg til Terrierbladet også motta vårt medlemsblad "Vi med Jack". Samtidig som du er med på å støtte arbeidet til rasens fremtid i Norge.

På hjemmesiden vil du finne informasjon om rasen, oppdretterliste, diverse resultater fra konkurranser med våre flotte Jack Russell Terriere, informasjon om treff o.lign. 

***

!! Viktig informasjon !!

NKK Sunnhetsutvalget har godkjent RG Jack /NTKs søknad om kjent patellastatus på foreldredyr, for å få registrere valper i NKK. Oppstart blir 01.01.19.

 

DETTE ER DET SOM GJELDER F.O.M 1 JANUAR 2019:

Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på dogweb.

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i dogweb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i dogweb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper.

Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

 

 

Vurderer du å kjøpe Jack russell terrier? Les dette først!

 

Kontaktinformasjon: jack@norskterrierklub.no

Copyright gjelder alle bilder og tekst brukt på Rasegruppen for Jack Russell Terrier sin hjemmeside!

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44