Aktiviteter 2018

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte. Ut over de faste styremøtene vi har i år, skal vi i løpet av 2018 også arrangere et lite koldtbord ringside på Terrierspesialen i juni. I september blir det oppdretterseminar, som vi skal forsøke å legge til Gardermoen, og i november blir det julebord, raseparade, rasestand og årsmøte. Vi håper så mange som mulig blir med på årets aktiviteter!

 

 

Styremøter og aktiviteter 2018:

 

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

28/1

Møte med HS i Oslo.

Februar

25/2

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.feb.18

Mars

25/3

 

April

15/4

Styremøte legges i forkant av NTK Generalforsamling som holdes sist i april. Frist saker til GS - 14 uker før møtedato.

 

Mai

27/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai.18

Juni

24/6

Sommersamling/koldtbord for JRT på Terrierspesialen 3.jun.18.

Alle med interesse for JRT er velkommen!

Trykk HER for å komme til FB-arrangementet. 

OBS! Manusfrist Vi med Jack 1.juni.18

Juli

29/7

 

August

26/8

OBS! Antatt Manusfrist Terrierbladet 1.aug.18

September

30/9

Oppdretterseminar 2.sept.18

​Trykk HER for å komme til FB-arrangementet. 

Oktober

28/10

 

November

11/11

Styremøte legges i forkant av rasegruppens årsmøte.

Årsmøtet holdes på Norges Varemesse kl. 16.00 17. november 2018. Samme dag som JRT vises på NV.

Frist saker til årsmøte - 5 uker før møtedato.

Rasestand og raseparade – DOGS4ALL

Uformelt koldtbord etter rasebedømmelsen DOGS4ALL

OBS! Antatt Manusfrist Terrierbladet 1.nov.18

Desember

15/12

OBS! Manusfrist Vi med Jack  1.des.18

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 15.01.2019

 

 

Rasegruppen er også tilknyttet en rekke distriktskontakter over hele landet. Disse arrangerer turer og aktiviteter i sitt område, og de fleste har egne facebooksider der aktivitetene planlegges og annonseres. Kontaktinformasjon finnes i menyen under "Distriktskontakter".

Har du selv kanskje tid, lyst og mulighet til å bli distriktskontakt i ditt eget område? -Send oss en mail da vel! 

Jack@norskterrierklub.no

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44