Aktiviteter 2019

 

Styret i Rasegruppen har mange oppgaver. I tillegg til å monitorere raseutviklingen og avlen i Norge, skal styret være en viktig informasjonskanal for valpekjøpere, oppdrettere- og Jack Russell eiere. Det er en hel del ting som må planlegges- og organiseres igjennom året, og derfor har styret fast styremøte siste helgen hver måned. Her kan også rasegruppens medlemmer sende inn saker som de ønsker styret skal drøfte. Ut over de faste styremøtene vi har i år, skal vi i løpet av 2019 også arrangere et lite koldtbord ringside på Terrierspesialen i juni. I oktober blir det rasespesial, og i november blir det julebord, raseparade, rasestand og årsmøte i tilknytning til Dogs4all på Lillestrøm. Vi håper så mange som mulig blir med på årets aktiviteter!

 

 

Styremøter og aktiviteter 2019:

 

Måned

Dato

Styremøter

Aktiviteter m.m

Januar

27/1

 

Februar

24/2

OBS! Manusfrist Terrierbladet og Vi med Jack 1.feb.19

Mars

31/3

 

April

28/4

Styremøte legges i forkant av NTK Generalforsamling. Frist saker til GS - 14 uker før møtedato.

 

Mai

26/5

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.mai

Juni

30/6

Sommersamling/koldtbord for JRT på Terrierspesialen.

Alle med interesse for JRT er velkommen! 

Juli

28/7

 

August

25/8

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.august

OBS! Manusfrist Vi med Jack 1.august

September

29/9

Frist påmelding Rasespesial 28.09.19. Utvidet frist 10.10.19.

Oktober

27/10

Rasespesial 26. oktober. Sted: Sandvika, Folkets Hus. Dommer: Dodo Sandahl.

November

 

Rasegruppens årsmøte blir den 15.11.19, kl. 16.30 på inne på varemessen under Dogs4All. Frist saker til årsmøte - 5 uker før møtedato. Styremøtet avholdes rett i forkant.  

Rasestand og raseparade – DOGS4ALL. 

Uformelt koldtbord etter rasebedømmelsen DOGS4ALL

OBS! Manusfrist Terrierbladet 1.nov.19

Desember

29/12

Husk innsending til Årets Jack Russell Terrier – siste frist er 15.01.2020

 

Postboks 90, Økern, 0508 Oslo

(+47) 97 47 49 44